Få dit produkt på Amazon nu

Lær hvorfor og hvordan du får dit produkt på Amazon

Der er et kæmpe potentiale for danske virksomheder til at øge omsætning ved at anvende Amazon som salgskanal. Derfor afholder vi et webinar om emnet for at inspirere dig til at starte eller udvikle dit online salg via Amazon. 
 
Der er tre gange så mange købeklare kunder, der søger efter produkter de vil købe på Amazon end Google.
 
Mærk lige efter...
 
Tre gange så mange købeklare kunder, der søger efter produkter de vil købe på Amazon end Google.
 
Alligevel oplever vi, at flere virksomheder ikke sælger via online markedsplader og endnu ikke har aktiveret Amazon som salgskanal.
 
Derfor hjælper vi dig med at få dit produkt på Amazon nu, så du undgår at miste potentielle millioner af kroners omsætning. 
 
I dette webinar, får du fornøjelsen af 3 virksomheder med hver deres spidskompetencer indenfor Amazon, der på 42 minutter vil fortælle, hvorfor og hvordan du får dit produkt på Amazon. Vi er:
 
• Danmarks ældste reklamebureau - Nørgaard Mikkelsen 
• Danmarks største ALL in One platform – Dynamicweb
• Danmarks kedeligste digitale bureau  - 42 Digital 
 
Sammen sætter vi fokus på salgsmulighederne på Amazon. Formålet er at give dig værdifuld viden og konkrete eksempler på, hvordan du kan optimere din forretning ved at udnytte de mange muligheder, som findes på Amazon.

Webinaret er relevant for dig, som allerede er i gang med at sælge digitalt og vil noget mere, samt for dig som overvejer at starte.

 

Program

14 minutter om automatisk håndtering af produktdata til Amazon 
v. Jacob Johnsen, Partner & Account manager, Dynamicweb

 • Dynamicweb All in One Platformen og dets muligheder 
 • Sådan er Dynamicweb platformen gjort klar til Amazon
 • Få adgang til +2500 online markedspladser med Dynamicweb & Channable

 
14 minutter om Amazon-optimering i praksis 
v. Jeppe, Head of Marketplaces & Partner, Nørgård Mikkelsen

 • Sådan får du mest ud af Amazon
  • Hvad kan du bruge Amazon-data til
  • Hvordan går du ombord på Amazon og får startet salget
  • Hvordan optimerer du dit salg

14 minutter om kundespecifikke løsninger til Amazon
v. Kåre Gade Petersen CSO & Partner, 42 Digital 

 • Visuel gennemgang af løsning med integration
 • PIM håndtering og berigelse af dine produkter
 • Sådan importerer du korrekt produktdata med Dynamicweb PIM integration til Amazon
Læs webinar transskriberingen
Få dit produkt på Amazon nu


Jacob Johnsen: Jamen, så er klokken blevet 10 og jeg vil gerne byde velkommen her til Dynamicweb's webinar med 42 Digital. Sammen med 42 Digital, ja og Nørgård Mikkelsen. I dag skal vi se nærmere på hvordan vi kan bruge jeres produkt på Amazon, og hvilke muligheder det giver. Jeg har allieret mig med Jeppe fra Nørgård Mikkelsen og Kåre fra 42 Digital. Lidt praktik, inden vi går i gang. Vores præsentationer bliver sendt efterfølgende og I kan løbende stille spørgsmål og så samler vi op på spørgsmålene til sidst. Som sagt, så er mit navn Jacob Johnsen. Jeg er partnerkonsulent her ved Dynamicweb, hvor jeg sidder med nogle af vores dygtige partnere og deriblandt 42 Digital, som vil vise jer hvordan man kan arbejde med en løsning i Dynamicweb og Amazon. Jeg håber I kan se dagens program på siden nu her. Jeg vil lige give jer en kort introduktion og præsentation af Dynamicweb, og derefter kigger vi nærmere på Dynamicweb All-in-One-platformen i Amazon kontekst. Derefter vil Jeppe fortælle om Amazon-optimeringer i praksis, og det sidste indlæg der er med Kåre, som omhandler kønsspecifikke løsninger og så slutter vi af med eventuelle spørgsmål.


Jacob Johnsen: Jeg sidder her på vores hovedkontor i Århus, men som I kan se på verdenskortet, så har vi rigtig mange aktiviteter rundt omkring i hele verden. Det nye det er en distributør, som vi har ude i Austrialien og som har vi fået en stor partner nede i Sydafrika. Vi er hele tiden i dialog med nye potentielle partnere og verdenskortet bliver løbende udbygget herfra. I dag har vi 275 partnere og det vi oplever generelt, det er god vækst på alle markeder.


Jacob Johnsen: Vi får rigtig mange input fra vores partnere og deriblandt også fra USA og de kommer heletiden med indspark til, hvor vi skal flytte Dynamicweb-platformen hen.


Jacob Johnsen: Og den vej rundt så kommer vi med to store opdateringspakker i Dynamicweb hver eneste år og det er jo blandt andet med indspark fra bare USA, hvor vi er blevet opmærksomme på Amazon de fokuserer rigtig meget på Amazon Business-to-business og vi ved at når de tager noget seriøst, jamen, så skal vi også gøre det. De to opdateringspakker, de er blandet med indspark fra USA, hvor vi kommer med nogle opgraderinger af kernen af Dynamicweb, så vi understøtter større integrationer dertil. Lige et indblik i nogle af vores kunder og man kan sige kendetegnet for en Dynamicweb kunde. Man kan sige det et bredt spektrum af mange forskellige kunder. Det er at vi arbejder med dybe integrationer og så deres offline forretning, den tilbyder vi online. Når vi kigger lidt i forhold til Dynamicweb, jamen, så arbejder vi med All-in-One-platform, hvor vi har de her fem hovedområder, som I ser herove. Vi har vores content. Det er der hvor man siddder og arbejder med landing pages, brand-sites, almindeligt indhold, nyheder, blogs. Altså alt generelt indhold på inde på en hjemmeside. Så har vi vores e-commerce.


Jacob Johnsen: Det er en af vores store områder, og jeg tror næsten 99% af alle vores løsninger der er det en eller anden form for e-commerce. Det er både Business-to-business, business-consumer, for handleløsninger alt inden for e-handel. Så har vi vores marketing, som også er et kæmpe område i Dynamicweb og her begynder vi at samle lidt sammen ved synergien inden for Dynamicweb. Det vil sige vi ved hvornår brugerne sidst har været logget ind brugeren. Jamen, hvis vi ønsker at eksekvere på en kampagne, så ved vi; de her kunder, de har ikke været logget ind i tre måneder - så skal vi lave en kampagne til dem. Hvis vi har et produkt vi ved der er udgået og vi kan se, at de tidligere købte det her produkt, så kan vi lave et smart-system; hvem har købt det her produk? Vi har lanceret et nyt, så kan vi lave en kampagne, som eksekverer på den her kampagne, direkte til de her brugere. Så vi arbejder meget synergien på tværs af alle de her hovedområder, der ligger inde i Dynamicweb. Så har vi også PIM. Det er faktisk en af grundstene, som vi skal snakke om her i dag , fordi det data vi har i PIM det skal vi bruge ude i kanalerne, blandt andet Amazon.


Jacob Johnsen: Det sidste område, vi har det er integration som også er et kæmpe hovedområde. Jeg tror stort set alle Dynamicweb-løsninger de er integreret enten op imod noget ERP, regnskabprogram, eller CRM. Nogen af teknologiske backbone-løsninger, de enkle virksomheder har, dem har vi integreret sammen i Dynamicweb.


Jacob Johnsen: Hvis vi kigger på Dynamicweb standardopsætningen, som er skrevet her til Amazon, så er typisk det her setup vi ser. Langt de fleste af vores kunder de føder deres produkt over i deres ERP. Den separeret over i Dynamicweb PIM. Det her hvor vi så beriger produkterne. Fordi langt de fleste for eksempel Business Central eller nogle af de andre platformer derude eller regnskabsprogrammer, der holder man egentlig kun det tage data der er nødvendigt over i regnskabet, så man kører en så let; ikke let, det lyder forket. En så snæver integration som overhovedet muligt, så man ikke tager alt muligt andet, fordi man har værktøjet som PIM, DynamicwebPIM, og andre PIM-systemer, hvor man håndterer den del. Inde i Dynamicweb PIM, der har vi lavet en standard integration over til Channable, som jeg kom ind på og tænder på og Channable understøtter markedspladser, som Amazon, og har faktisk 2500 markedspladser i alt.


Jacob Johnsen: Hvis vi kører videre rundt, så går ordrene så retur igen til Dynamicweb Order Management og det er her, hvor vi også udnytter synergien i at have det hele samlet i en platform. Der bruger vi e-commerce-motoren til at trække de her ordre ind og så sender vi dem tilbage over til vores regnskab. Fordelen ved det her setup; vi skal kun fokusere på en integration og det er mellem vores ERP og Dynamicweb. Fordi, jeg regner med at I kan se min mus, hele økosystemet rundt her, det kører ovre i Dynamicweb. Det har vi styr på herfra. Det kører som ren standard alligevel.


Jacob Johnsen: Nu nævnte jeg lige at produkterne de bliver født ovre i ERP, men vi har selvfølgelig rigtig mange kunder, som har nogle databaser, som bruger nogle Excel-ark, har en billededatabase og alle de her leverandører. Det kan være en forhandler eller en leverandør, som tilbyder noget data, der er stillet til rådighed, men al information bliver samlet rundt over i Dynamicweb.


Jacob Johnsen: Så har vi nogle forskellige roller. Det også noget I selv kan sidde og arbejde med og sige; jamen, vi har en Bank Manager. Han skal sidde og vedligeholde de her data. Der kan være nogle forskellige roller, og det er nogle, som I selv kan definere hen ad vejen. I kan også lave nogle workflows, hvor I kan sige; jamen, den er kommet ind, den er kommet direkte på ERP, så laver I et fast workflow så I får beriget med alle produktinformationer. Så har vi de enkelte sprogversioner, som man kan lave og der kan man selvfølgelig lave ubegrænset sprogversioner. Kigger vi herovre på kanalerne, så der hvor vi fokuserer i dag, det er jo så i forhold til markedspladser.


Jacob Johnsen: Work Smart - brug af kanaler.


Jacob Johnsen: Og det der egentlig ligger grundlæggende ved den del, det vil sige hvis vi har samlet alle vores produktbaser et sted, så det noget hurtigere og nemmer at kunne eksekvere ens digitale strategi. Fordi vi kan have nogle forskellige kanaler. Vi kan hæve vores katalog. Vi kan have et forhandlingsnetværk, vi kan have en markedsplads, som vi kigger på i dag, men i og med vi har samlet alle vores produktinformationer et sted, så er det nemmere at eksekvere og få dem ud i de her kanaler. Så vi vil alle sammen gerne prøve at arbejde smartere og hvis vi har alle produktinformationerne samlet på et sted, så er det nemmere at være eksekverer på det efterfølgende.


Jacob Johnsen: Og et her et par eksempler på dette. Det kunne være forskellige webshops. Det kunne være InDesign, hvor man bruget noget easy-catalog og selvfølgelig de her markedspladser som vi hovedsagligt kommer til at kigge på her i dag. Et andet område det er selvfølgelig vores produkter og når produkterne så skal vises ude på Amazon blandet andet. Det kan godt være, at produkt som for eksempel den her cykel, som vi også bruger i vores egen demoshop, at der er nogle af de elementer, som vi har på vores produkter, som er en sammensætning af flere forskellige felter, som vi kører op over vores PIM. Det kommer så til at styre i vores kanal,hvor vi så sammensætter i Amazon-kanalen, der ønsker vi eller markedspladser generelt, at der samler vi de her produkterinformationer så de står rigtigt ude på hjemmesiden.


Jacob Johnsen: Derinde i Dynamicweb, der har vi et valideringsværktøj. Når vi vælger at lægge den ud i den enkelte kanal, så kan vi sige; jamen, har den alle de her produktinformationer, som der skal bruges ude i den enkelte kanal. Det er jo super vigtigt, især hvis vi sammensætter nogle forskellige felter, så det kommer til at se pænt ud, når vi er ude på siden, så vi ikke lige mangler noget. Man kan simpelthen styre og sige; øsker vi overhovedet at det er muligt bare at smide dem ned i kanalen, uden at de har alle informationerne? Det kan også være at man siger ligesom her at jeg vil egentlig godt lige ind og så redigere, så jeg får de sidste informationer med her, når de ligger ude i den enkelte kanal. Igen, det et område, som I selv sidde validere og styrer direkte inde i Dynamicweb. Når man går igang med markedspladser,så anbefales vi og det kommer Jeppe garanteret også meget mere ind på, det er jo selvfølgelig at finde ud af hvad for nogle produkter, der egner sig til de enkelte markedspladser. Langt de fleste af vores kunder de har mange produkter, og man skal måske lige prøve nogle produkter, inden man sætter i gang.


Jacob Johnsen: Her kan vi styre. Der har vi hele træet med produkterne og kategorier og her kan man ligesom styre, hvad er det for nogle informationer eller hvad er det for nogle produkter vi ønsker at smide ud i de enkle kanaler. Der også være forskel på Amazon UK, DE eller Sverige, hvor man kan sige; jamen, det her produkt det egner sig til det her marked. Det vil vi gerne prøve her. Eller det har vi ikke nogen andre steder, så skal de kun ud i de kanaler den vej rundt. Det vi har lavet ved Dynamicweb, som jeg var inde på tidligere også, der har vi lavet en bro over til de her markedspladser og salgsplatforme og der bruger vi Channable. Fordelen ved at have Channable inde i ligningen det er at de understøtter 2500 forskellige markedspladser. Det vi har oplevet erfaringsmæssigt er at de lavede om på kategorierne.


Jacob Johnsen: Der kan være forskel på kategorierne, når du kigger på Amazon US, DE eller Frankrig, så det vigtigt at hele tiden holder styr på de her ting. Det eneste vi skal sørge for der er egentlig at mappe. Så vi har produkterne, vi har lagt dem over, det kommer Kåre også til at præsentere, hvordan man arbejder med den del, og så skal vi egentlig bare sige; jamen, vi ønsker at mappe dem over over der efterfølgende. Og det også det der kommer frem lige her, hvor man kan sige; jamen, vi har de forskellige projekter, og vi ønsker at lægge disse produkter ud på de enkelte markedspladser vi arbejder med.


Jacob Johnsen: Når vi kigger på data, når vi har sat det hele op. Jamen, når I så begynder at opdatere i jeres produktinformationer direkte inde i Dynamicweb, så slår I igennem på alle platforme. Så det vil sige at hvis der nogle opdateringer og specifikationer, der ændres, så slår det igennem hele vejen, fordi de bliver hele tiden synkroniseret over imod Channable og så kommer du ud på de markeder, vi har lagt ind. Samtidig så får vi også vores ordre, vi håber selvfølgelig på at få en masse ordre, når vi sidder og arbejder med de her forskellige markedspladser, og ordrene kommer tilbage og som vi kan ser her så ligger det som en markedsplads her. Det kunne også være en shop. Det hele ligger inde i vores e-commerce-system og er klar til at komme videre til regnskabsprogrammet, hvor vi formenligt ønsker at bogføre at de her ordre, de er gået igennem. Så det er en to-vejs-kommunikation, vi hele tiden har der. Imellem Dynamicweb og Channable og igen op imod vores regnskabprogram. Det er så underordnet, om det er det ene eller det andet.


Jacob Johnsen: I den forbindelse bruger vi typisk vores Integration framework. Det er der hvor vi laver integrationer op imod vores kunders ERP. På det danske arbejdsmarked der arbejder vi meget på med Dynamics-produkterne. Det kan være AX, NAV og Business Central. Hvis har lidt Visma og lidt Zapp, men vi altid vores Integration framework, fordi vi har det her, man kan sige, højere udgangspunkt til at komme igang med de integrationer.


Jacob Johnsen: Jamen, det var lige kort fra mig. Så vil jeg egentlig sende stafetten videre til Jeppe.


Jeppe Hamming: Goddag alle sammen. Jeg vil lige dele min skærm. Sådan der. Yes, det ser ud som om det virker, og jeg har fået til at tale lige lidt omkring et andet aspekt af det her med Amazon, omkring hvordan man egentlig skal vælge de her produkter og hvordan man optimerer dem i forhold til salg på Amazin, i praksis. Så lad os kaste os ud i det. Lige lidt om mig selv. Jeg hedder Jeppe. Jeg er ansvarlig for markedspladsområdet og partner her hos Nørgård Mikkelsen. Vi arbejder en hel del med markedspladser, især Amazon, men også andre alternativer. Jeg er baseret i en blanding af analyse og digital strategi, det er ligesom det arbejde, jeg typisk laver for kunderne, må sige i forhold til Amazon, der er underviser jeg også, i samarbejde med Børsen, virksomheder i, hvordan man griber Amazon an strategisk. Så det også lidt er det i får et indblik i, som en del af det her. Lige helt kort om Nørgård, så har vi hjemme i Odense og i København. Hovedkontor i Odense, men også kontor på Vesterbrogade, og vi får er et full-servicebureau, der arbejder med alle mulige aspekter omkring salg og marketing.


Jeppe Hamming: Og lige for at give jer en ide om hvem vi har arbejder, så er der lige nogle kunder her. Og man kan sige at vores kunder er typisk brands og også dermed producenter af fødevarer eller andre fast moving consumer goods og sådan noget man sælger på Amazon. Eller er det retailer, som er konkurrenter, der måske også bruger Amazon til at sælge og så er det B2B virksomheder, som jo også kigger i retning af Amazon, sådan som Jacob lige nævnte. Så det er noget, der fylder meget for os. Men lad os tale om det, det hele handler om. Om Amazon.


Jeppe Hamming: Og jeg vil lige starte med den første pointe. Det er at tit når vi taler om Amazon så taler vi om det som den her globale techgigant og det er det jo også. Men samtidig er Amazon faktisk også et lokalt fænomen. Der er markedspladser, som Amazon kalder det. Det vil sige lande, de er til stede i. Og nu er der næsten en 19'ende på vej. Polen er på vej lige om lidt. De er begyndt at lukke op for at sælge. Sverige var ellers den seneste. Min pointe med dette er, at når man sælger på Amazon, så vælger man at sælge i nogle specifikke lande, man sælger altså ikke i hele verden. Man sælger altså ikke i Rusland eller i Kina længere. Det kunne man tidligere, men det har de lukket igen. Man sælger i de lande, hvor Amazon er til stede i, hvor man vælger, hvilke af de lande, man vil sælge i. Og hver af de landes virkelighed er forskellig i forhold til, hvad kundernes præferencer er og hvad de rent faktisk køber. Man kan selvfølgelig godt vælge på det tyske marked.


Jeppe Hamming: Der kan man godt sælge til kunder i i Østrig, Schweiz, Tjekkiet og andre associerede lande, der ligger ligger nærved. Men det er nu engang knyttet til det primære land. Det man skal være opmærksom på det er at der også er en enorm forskel på, hvor meget Amazon omsætter for i de forskellige markeder. Nu er det jo i høj grad et amerikansk fænomen og et tysk og et engelsk, hvis vi taler Europa, som er de store markeder og Japan, hvis vi taler østpå. Så resten er et nummer mindre. Nu har jeg lige taget Danmark med som et eksempel og sådan set egentlig 281 millioner dollar, som er et groft estimat på omsætningen i Danmark, altså fra danskere på Amazon, gør jo Amazon til en topti webshop i Danmark. Men i forhold til volumen, så skal man tænke eksport med Amazon og ikke tænke målrettet mod danske kunder, så skal man finde af hvilke af disse eksportmarkeder man er interesseret i . Der kommer garanteret et dansk Amazon om kort tid, men lige nu er det eksport, der er svaret.


Jeppe Hamming: Men hvad køber de så på Amzon? Det her er fra en amerikansk undersøgelse af, hvor forbrugerne er spurgt, hvad de har købt på Amazon i det seneste år. Og der er det elektronik, tøj, tilbehør, sko, kufferter. Det er home and kitchen, som interior design. Det er bestik og tallerkner og kander og den slags. Og det er beauty, altså cremer, shampoo og den slags. Det er de primære kategorier. Men så er der jo sådan set en del andre som for eksempel sådan noget som pet supplies og sports and outdoors er også vokset voldsomt her under corona. Så det ikke fordi det kun er de kategorier, men det er jo den slags vare, der typisk er til salg på Amazon. Men der findes også, som jeg nævnte tidligere, et B2B-områrde, hvor man kan købe produkter som B2B-virksomheder. Det kan sagtens være arbejdstøj for eksempel, der ligger til salg eller reservedele eller alt i den stil. Men det er værd at kigge ind i, hvad brugerne rent faktisk leder efter på Amazon i forhold til, hvad det optimale match er. Så har lige taget en, bare for en anden pointe, og det er jo at man kommer til at havne ind i en kæmpestor volumen af produkter, der altid er til salg. Her har jeg en måned fra sidste år med, hvor mange varer, der er sat til salg på Amazon. Den røde linje og hvor mange af de varer, der inden for den måned var blevet solgt, bare mindst en af. Og det der er tydeligt, hvis vi taler for eksempel beklædning, så taler vi 25 millioner forskellige skurer, der er listet i Tyskland.


Jeppe Hamming: Men det er typisk kun en lille del af dem, der ender med at blive solgt.


Jeppe Hamming: Måske typisk kun en 20 procent, der ender med at blive solgt, og det skal man være opmærksom på, at bare fordi man sætter sit produkt til salg, så er det ikke det, som det bliver købt, fordi der er en enorm konkurrence. Derfor skal vi også arbejde, at vi skal vælge de rigtige produkter og gøre dem attraktive. For det der sker, når brugerne, nu har taget en tilfældig søgning på Amazon i Tyskland. Sengetæpper. Det der sker, det er jo, at her er der for eksempel 3.000 resultater oppe i toppen. Det er det man ligger og konkurrerer med, og man kan se her i toppen, de øverste resultater, det er faktisk annoncer vil I kunne se. Der står sponsereret nedenunder billedet, og det er faktisk nogen der er betalt for at ligge der, så der ligger noget annoncering, det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Og så ligger der nogen har 6500 anmeldelser, og det vil sige, det er ikke, bare fordi man kommer ind fra dag et, så lægger man ikke øverst i søgningerne derinde. Men man kan sådan set godt bevæge sig op med det rigtige arbejde, og det er det, vi skal snakke om.


Jeppe Hamming: Man har jo sipelthen brug for at skille sig ud på en eller anden måde på den her store markedsplads, og det kan man gøre gennem et stærkt brand. Altså det kan være du er et kendt brand, ligesom Lego. De har ikke noget problem med at blive fundet. Men det behøver jo ikke at være så stærkt et brand. Men måske har du et brand, du kan arbejde med, og nogle kvaliteter der. Måske har din produktvare unikke kvaliteter, ligesom det kan være, det er et økologisk alternativ. Eller det kan være, det er et miljøvenligt alternativ eller andet, der kan gøre at man måske kan finde sin niche derinde. Man kan selvfølgelig være billigst. Det kan være lidt et hårdt game. Og så kan man jo have det bedste indhold. Og det sidste er det, som jeg nok bedst kan hjælpe jer med for det hænger rigtig meget sammen med selve produktet. Selvfølgelig udover brandet kan man også arbejde med brande sig. Men hvis man nu har det brand og det produkt man nu engang har. Så handler det om at få lavet det bedst mulige indhold på Amazon og her kan kvaliteten, så gør en enorm forskel.


Jeppe Hamming: Og nu har jeg bare taget to eksempler her på en Rosendahl peberkværn, der er til salg på Amazon i Tyskland med egentlig bare sådan nogen standard informationer. Jacob han nævnte også lidt omkring det før. Nok også hevet ud fra ERP med en overskrift og lidt tekst omkring produktet, der med med hvad det kan. Og så kan vi tage et alternativ her, Lars Nysum, som jo lyder dansk, når man hører navnet. Men det viser sig, det er det ikke. Det er sådan set bare nogle fra Østrig, der har lavet et brand, der skal lyde lidt nordisk klingende. Til gengæld har de gjort enormt meget ud af at beskrive alle de kvaliteter, som produktet har. De har mange varianter af billeder, der har varianter af farver og dermed giver de forbrugerne mange flere både valgmuligheder og meget bedre information. Og de gør det meget lettere at blive fundet i søgningerne, og derfor kan man også se, at peberkværnen herovre fra Rosendahl, den ligger nummer 215 på bestsellerlisten inde på peberkværne og Lars Nysum peberkværnen derover ligger nummer tre.


Jeppe Hamming: Der er selvfølgelig også noget pris der spiller ind i det her. Det er også selvfølgelig en faktor, men især er det altså indholdet, at man har været meget bedre til at gribeind i alle de relevante søgninger, ovre til højre og man har bedre tænkt i at vise produktet til slutbrugerne. Det er noget af det, vi kan arbejde med. Automastiske listninger er ikke altid nok. Man har netop nu også brug for at arbejde med indholdet, og der kan man gå ind og kigge på de bestsellere, der i forvejen ligger offentligt tilgængeligt på Amazon og se, hvad hvem er egentlig bestselleren inde i de produkter, jeg overvejer at sælge.


Jeppe Hamming: Og hvad det for en pris, der ligger til og hvordan ser produktet ud. Det vi kan arbejde med på produkt siden, det er jo, at vi har titler som jo dukker op i søgningerne, og som også adresserer søgninger, hvor vi kan arbejde med at få præsenteret vores produkt bedst muligt. Vi har hvad for nogle kategorier der dukker op Det talte Jacob også om tidligere, den her mapping. Den er også relevant, for vi skal sørge for at dukke op i nogle kategorier, der rent faktisk har volumen, men uden at det har så hård konkurrence, vi ikke kunne være med. Anmeldelser. Hvis der er noget der har den største effekt på din konvertering, så er det at man får de fem første anmeldelser på dit produkt, og det er der også veje til at få. Jeg vender tilbage til det lidt senere. Alternative billeder. En god ide er fem-seks forskellige billeder, både packshots, men også miljøbilledere, eventuelt også video, som vi har her. Det kræver dog, at man har et registreret brand. Der er produktvarianter. Der er attributterne på produktet, altså de her forskellige beskrivelser og produktkvaliteter.


Jeppe Hamming: Og så er der jo også mulighed for A+ indhold, hvor man rent faktisk kan iscenesætte sit brand mere. Det kræver igen at man har registreret sit brand hos Amazon, altså man ejer trademark man kan bruge. Så får man adgang til at lave meget mere detaljeret indhold, som man måske ikke har liggende i set ERP-system, men har brug for at tilføje ud over det. Det forøger konverteringen,men ikke et krav for at komme i gang på Amazon, men en mulighed at arbejde med det. I forhold til at lave det rigtige indhold, der handler det om at kigge på, hvad folk søger på. Der findes også værktøjer til det. Man kan bruge Amazons egne, og det her skal I nok få bagefter, så I behøver ikke notere ned nu her. Man kan kigge på hvad viser Amazons auto-suggest. Hvad gør konkurrenter? Hvad står der i reviews? Hvad står der i question and answers på konkurrenters produkter? I forhold til at finde ud af, hvad folk leder efter. Informationer.Man kan bruge tredjepartsværktøjer til at gå på jagt efter søgeordsvolumen og skrive sine tekster op mod det.


Jeppe Hamming: Man kan bruge Googles værktøjer. De fortæller også noget om, hvad folk søger på. Ikke nødvendigvis på Amazon, men generelt i det land, man kigger på. Og så kan man bruge sit eget website også eller andre kilder af den stil med hvad søger folk på mit eget website og sørger for at få addresseret de søgninger. Og det gode indhold, kommer også ens eget website til gode, hvis man valgte at skrive noget af sit eget indhold om. Så har man brug for, så er det meget sjældent man kan lancere sig på Amazon uden at tænke i annoncering. Det er ligesom, at man køber sig til søgeordsannoncering, som man ser på Google. Så gør man det også på Amazon. Man kan købe sig til sponsorerede produkter. Det er annoncer der dukker op i en søgning, ligesom det vi så før. Det kan man købe uafhængigt af, hvordan man er gået ombord på Amazon. Det vender lige vi tilbage til senere. Hvad der vendor og seller betyder. Man kan købe sponsoreret brandplacering. Det er sådan helt oppe i toppen af søgningen, hvor man kan vise sit brand frem og udvalgte produkter.


Jeppe Hamming: Det kræver så man har en registreret trademark for at gøre det, og man kan købe produkterannoncer inde på andres, altså konkurrerende produkter. Der kan man vise sit eget frem. Det er så kun tilladt for vendors. Der skal jeg nok vende tilbage til, hvad en vendor er. Men det skal man simpelthen tænke ind i sit scenarie. Derfor giver det også mening at finde ud af, hvilket produkt. Det kan godt at man lister mange produkter, men hvad er de primære produkter, hvad har jeg lyst til at satse på med annoncering. Så inde i anmeldelserne der er det et program, der hedder Vine hos Amazon, hvor hvis du igen har registreret et trademark, det har jeg sagt en masse gange, men det er helt centralt. Hvis du har et trademark, så få det registreret ellers overvej om du skal have registreret et trademark. Det gør det muligt at give nogle produkter væk til et anmelderkorps hos Amazon, der så kvitterer med anmeldelser. De fem første er i hvert fald godt givet ud for at få de anmeldelser.


Jeppe Hamming: Men så med alt det her sagt, hvad gør man så for at komme i gang? Lige helt hurtigt løbet ned. Jeg har lige nævnt det her med vendor og seller. Det handler om at man kan have to forskellige relationer til Amazon. Vendor-relationen det er at man egentlig sælger til Amazon, ligesom hvis man var en dansk producent, der solgte sin bare vare til Coop eller Salling eller en anden forhandler. Og det kan man også gøre med Amazon. Der sker igennem invitation fra dem, så det ikke så relevant, hvis man nu sidder og kigger på at gå i gang, men man kan jo prøve række ud til dem. Der håndterer Amazon sådan set al logistik og kundeservice, fastsætter pris. Du sælger egentlig partivare til Amazon. Du står dog stadigvæk for produktetlistningerne. Så det her med at have godt indhold og også annoncering. Det er også noget der typisk vil være en del af aftalen med Amazon at du ender med at annoncere.


Jeppe Hamming: Så er det stadig relevant at forholde sig til din produktdata og til at holde styr på det også, men hvis du har mange produkter så dem integreret med ERP, som Jacob var inde på tidligere. Seller, der er det selfservice, så der går du ind med dit kreditkort og signer op. Du skal også fremvise noget dokumentation for at sikre mod hvidvask og phony sælgere i lande østpå, som Amazon prøver at komme af med. Så der er noget identifikation af ejer og kontaktpersoner. Det kan du godt tage nogle dage at komme igennem og være lidt træls. Men det kan lykkedes. Og det har du brug for, før du kan lave informationen, som jeg Jacob talte om. Her sælger du faktisk direkte til B2C, men faktisk også til B2B nu. Hvor du går ind og sætter dine vare til salt, bestemmer prisen. Det gør du eventuelt igennem en integration, men du gå så ind på Amazon og fastsætter leveringsbetingelser, hvis ikke du gør det igennem integrationen, når du afgiver dit moms-nummer og andre ting, du har brug for at gøre, og der kan du også bruge FPA, som er Amazons mulighed for at få logistikken.


Jeppe Hamming: Det vil sige enten kan du selv sælge til slutbrugeren, det hedder FBM, Fullfillment by merchant, hvor du selv ligesom fastsætter hvad skal det koste for kunden at få sendt din vare eller du har brug Fullfillment by Amazon, FPA, hvor Amazon står for det og tager nogle penge for det. Det har jeg lige en slide med lige om lidt. Men begge muligheder er tilgængelige, hvis ikke du selv vil stå for eller ikke selv har lager i Tyskland eller i USA, så kan du købe dig til det på den måde. Amazon tager et cut, typisk på 15 procent af revenuet, som betaling i det her scenarie og de tager et månedligt fee. Nu er det prisen for at sætte til salg i Europa, som er en fælles platform, som jeg har angivet her. I forhold til FBA, altså det her med at lave Amazon stå for at sende varerne, der kan du faktisk gå ind og undersæger priserne, som egentlig fortæller de her grundlæggende seller-priser, hvor meget af revenuet de tager. Det kan godt varierer lidt med kategori.


Jeppe Hamming: For eksempel har alkohol været discountet i perioder, fordi der vil de gerne have mere ombord og så er der en pris fra fullfilment, som varierer afhængig af varens størrelse og vægt, så der går man ind og angiver de dimensioner i den her beregner, som jeg giver et link til her. Og så kan man endelig få trukket de data på; hvad vil det egentlig koste at sælge mit produkt? Så man kan få det regnet igennem om det kan betale sig, og hvad for en pris man kan sælge til og også hvad lager koster, hvis man nu gerne vil lægge det på lager hos Amazon. Det man skal igennem for at sætte til salg på Amazon. Det er, at man skal vælge forretningsmodellen. Altså vendor eller seller og manskal finde ud af, man selv vil stå for at sende varerne til slutkunden eller om man vil have Amazon til det. Man skal have styr på moms og logistik.


Jeppe Hamming: Det er sådan, at hvis man nu vælger for eksempel Fullfillment by Amazon og sender sine varer til Tyskland, hvor de kan stå for at sende det til slutkunden, så har man brug for at være momsregistreret i Tyskland ellers må man ikke have sit eget varelager der. Det er fordi i seller-konstruktion, der er det jo dig selv, der sælger varerne til slutkunden. Det ikke Amazon. De er en platform. I vendor-modellen, der er Amazon dem der sælger til slutkunden. Det kan godt være lidt svært at holde styr på. Men begge modeller er altså mulige. Du har brug for at oprette en konto, hvis du går seller-vejen og på sellecentral.amazon og her det den engelske .co.uk, men der findes også en amerikansk og så videre. Den engelske er stadigvæk, på trods af Brexit, fælles for Europa. Du kan også gå ind via den tyske, altså sellecentral.amazon.de og registrere dig. Så registrere du dig over hele Europa. Du vælger stadig aktivt, hvad det er for nogle lande du sælger i. Så kan du registrere dit brand på brand registry site. Det kræver jo så at man har et trademark.


Jeppe Hamming: Et dansk trademark er ikke nok, det skal være på europæisk niveau eller amerikansk eller et andet af den række lande de accepterer. Og så kan man så gå i gang med oprette sine produkter, eventuelt via integrationen, eller man kan gøre direkte på seller central og gå ind og oprette produkterne eller oploade et Excel-ark. Men hvis du opretter det manuelt, så sørg for at holde tungen lige i munden, fordi hvis du får lavet fejl, så kan det være rigtig besværligt at rette det selv. Der kan der godt komme nogle smertefulde ugers arbejde ud af det. Så ja, man kan overveje integrationer, hvis man nu har mange kanaler. Så er det en god ide at få styr på sine sit indhold et fælles sted og især også det her med bogholderiet, som Jacob talte om er relevant i alle scenarierne. Tænk på, hvordan du styrer din produktinformation, og så kan man så også optimere tekst og billeder, tilføje A+ indhold til sine produkt listninger, lave oversættelser eventuelt, hvis man ikke har det i forvejen. Og så kan man så også oprette annoncering derinde på seller central og gå i gang med at sælge.


Jeppe Hamming: Og det er egentlig faktisk bare det, du skal igennem, i forhold til salg. Vi plejer at anbefale folk at tage i sådan fem skridt. At starte med at få afdækket, hvad der for nogle produkter, der har relevans og potentiale. Der findes nogle værktøjer derude, som man kan tage og bruge til at estimere selv. Så lav en business case portfolie; hvad kan man egentlig sælge de her varer til? Hvad er det for en forretning, du kan lave på det? Kan det betale sig for det? Så onboard. Lav en minimimsorganisation i forhold til hvad du har brug for. Hvis du nu ikke er vant til at sælge til slutkunder, kan det være, du har brug for noget kundeservice og nogle folk, der gør det, og der er jo nogle, der skal passe arbejdet på Amazon for dig. Det skal man have etabeleret. Så lave proof-of-concept. Gå i gang med en lille mængde varer i et marked, for gør det overskueligt for dig og så udvid derfra, når det er en succes.


Kåre Gade Petersen: Godt, når man nu er kommet så langt, så man har fundet man gerne vil være på Amazon, og man også har været så heldig at man har valgt Dynamicweb PIM, platform, man har sine produkter i.


Kåre Gade Petersen: Så vil jeg lige prøve at vise, hvordan vi helt lavpraktisk får vores produkter flyttet fra Dynamicweb PIM over i en Amazon platform. Lige kort om hvem jeg er.


Kåre Gade Petersen: Jeg hedder Kåre. Jeg er salgsansvarlig og partner i 42 Digital.


Kåre Gade Petersen: Jeg har arbejdet med e-handel og e-commerce de sidste 20 år og har derfor set hvordan hele det her PIM og markedspladser og sådan nogle ting er vokset op fra ingenting, og så til den kæmpe platform, det er i dag. 42 Digital er et digitalt bureau, som primært arbejder med webløsninger og e-commerce-løsninger og integrationer til vores bagvedliggende ERP-systemer, og vi er en del af en gruppe, der hedder Consit gruppen, som også består af Dynateam, Global Solutions 365 og Nordisk NDC. Vores søsterselskaber, Dynateam, de står meget for ERP-delen, hvor de har med Nivision og Business Central at gøre og Global Solutions 365 har meget med Microsoft SAM-platformen at gøre. Så man kan sige at vi favner bredt, hvis man vil tage hele paletten af digitale løsninger til og gøre sin forretning digital. Samlet set spænder, så spænder vi også og bredt på vores kunder. Vi har alt fra store kunder som Danmarks Radio, og vi går helt ned i de mindre kunder som en butik, inde i København, der hedder Kunst og Køkkentøj, der sælger special varer og produkter til når man står derhjemme og bager i køkkenet.


Kåre Gade Petersen: Så vi favner bredt på kundesiden. Jacob nævnte det kort lige før, men lige for at recappe; hvad er en pæn løsning? Det er product information management, som det står for og vi egentlig lavet PIM i de sidste 20 år, som jeg husker det. Enten så gjorde man det i sin webshop-løsning, hvor man egentlig strukturerede nogle produktdata. Det kunne også være at man gjorde det over i sit ERP-system, hvor man puttede en masse egenskaber på sine vare, som man havde oprettet over i sit økonomisystem og dermed vidste, hvor stor var omfanget af denne beholder, som man ved at sælge eller var vejede den eller nogle af de informationer. Med tiden der har man fundet at det var usmart at have alle de her produkter, produktinformationer, samlet i alle mulige løsninger, så derfor er man gået over til at lave deciderede PIM-løsninger, hvor man samler tingene et sted.


Kåre Gade Petersen: Det gør så at der for eksempel der er et web, hvor man kan have det er kørende. Det er som standalone-PIM, men man kan også samle det sammen med sin virksomhedsløsning. Muligheden er så simpelthen for at man kan redigere sit produktdata på tværs af hvordan man ellers ville have struktureret sine produkter. Det vil sige at du er ikke er nød til at have det liggende i dit ERP-system eller hvordan du har det liggen på websibet. Du behandler din produktdata ud fra den struktur, der passer til dine produkter. Det vil sige at kan gruppere det i typer eller brands eller forskellige andre ting. Du har også mulighed for at lave noget af det her bulk-edit. Det vil sige hurtigoprettelse, hurtig editering af produkterne, hvilket gør behandlingen af produktdata til en nem proces i forhold til hvad der har været tidligere.


Kåre Gade Petersen: Endelig har man også mulighed for at lave forskellige dashboards herinde i Dynamicweb-PIM, hvor man kan se hvad er status på ens produkterdata, mangler man at få udfyldt nogle felter. Hvad er klar til at blive sendt i nogle kanaler og forskellige andre ting. Processen jeg vil bruge de her par minutter på, som vi har til rådighed og egentlig vise hvordan fik man produkter på Amazon, og det er egentlig ganske ligetil. Det er en fire-trins raket, hvis man kan kalde det sådan. Først skal man udvælge nogle produkter. Så skal man sikre at ens datakvalitet er iorden, som Jeppe også nævnte. Er der først rod i det, jamen så kan det give voldsomme problemer senere. Så skal vi have lavet et decideret feed, altså vi skal lave det udtræk fra Dynamicweb PIM, som skal over til Amazon og så som Jacob nænvte, så i stedet for at sende det direkte til Amazon, så sende vi det til Channable. Fordi Channable er sådan den her mellemstation, hvor vi så kan sende videre til en masse forskellige platforme efterfølgende.


Kåre Gade Petersen: Det første vi lige skal gøre er at vi skal have lavet en kanal, som Jacob også viste før. Vi kan lave en kanal her, der for eksempel hedder Amazon US og vi vælger en kanal. Forskellen på en kanal og et varehus inde i PIM, bare lige sådan kort på den nørdede del, det er at kanalen det er en slags read-only visning af, hvordan man gerne vil have præsenteret noget data. Hvor varehuset det er egentlig der, hvor vi arbejder med vores produkter. Så kanalerne er en visualisering af de produkter, som ligger i vores varehus. Vi har også mulighed for at putte billeder på vores kanaler herinde og så sige; jamen, vi skal trække nogle alternative billeder til den her specifikke kanal. Så kan det godt være at vi har et produktbillede inde på vores varer, men vi har muligheden for at lægge nogle billeder i en fin struktur på serveren og dermed have de produkter ud i stedet for at trække dem den her vej og så sætter vi smpelthen et regelsæt op for hvad det for nogle billeder vi vil vise. Og som Jeppe også sagde; det er godt at have mange billeder på, så det kan godt være, vi har en fire - fem produktbilleder, der passer, lige præcis til Amazon, der er stacked til det.


Kåre Gade Petersen: En anden ting, der er vigtigt at få sat op til at starte med det er nogen færdiggøringsregler. Jacob nævnte det også kort. Færdiggørelsesreglen det er simpelthen der hvor man kan gå ind og se hvad er det for nogle mangler, der mangler for at vi egentlig er færdig med et produkt, så det er klar til Amazon. En regel, der for eksempel kunne være her. Det var til vores kanal til Amazon. Der ville vi gerne have at vi har minimum disse syv felter med: et billede, navn, nummer, pris, en tekst, et volumen og en vægt. De felter skal som minimum være med over til. Der kan sagtens være flere, men er de her ikke med så vil den komme ud og advare os. Når vi så har lavet vores kanal. Den havde vi lavet før, Amazon US, så vi har mulighed for at kopiere data herinde i kanalen, simpelthen via en mappestruktur. Det inde i mapper, nøjagtig som vi kender fra stifinderen i Windows. Når vi så vil tilføje produkter herind til, så højreklikker vi simpelthen inde på en af mapperne, hvor vi gerne vil lægge produkterne og vi går ind og så åbner der sig sådan en vælger.


Kåre Gade Petersen: Og her, der kan man så se, der er det de her varehuse, som vi har i vores PIM-system, som man kan gå ind og udvælge sine produkter fra. Jeg har så valgt at putte to eksterne hjul på i denne her kategori. Og når jeg så så trykker OK, jamen så er produkterne med i filmen. Det, som der også blev nævnt før, omkring det her validering det er, at hvis vi har vores listevisning, så bruger vi det her der hedder inquiries, som man kan se heroppe eller forespørgsler kan man også kalde det. Jeg har sat to forespørgsler op i systemet. En der hedder "alle de produkter jeg gerne vil sende til Amazon" og en der siger "hvad for nogle produkter mangler at blive valgt." Hvis jeg ser på listen her, så kan jeg se, det er den her liste af produkter, som der p.t. vil blive sendt over, hvis jeg kiggede alle mine produkter igennem i mit Amazon-feed. For at få et hurtigere overblik over er der nogle af de her produkter, som mangler nogle produkter eller nogle


Kåre Gade Petersen: properties. Så kan jeg højreklikke oppe på selve kolonneoverskrifterne heroppe. Hvis jeg højreklikker den, så får jeg simpelthen mulighed for at vælge nogle flere overskrifter heroppe. Hvis jeg så tager det felt der hedder "færdiggørrelse".


Kåre Gade Petersen: Så får jeg færdiggørelsesfeltet på herude. Her der kan vi se, at den allerede hurtigt har sagt, der er et produkt, det er 100 procent. Det har alle de syv properties, som jeg viste før. Og nogle af de andre mangler stadigvæk nogen af propertiesne.e Hvis jeg går ind og klikker på en af de her 57 procent, for eksemple, så kan jeg så også få at vide hvad er det specifikt for nogle felter, jeg mangler. Jeg kan gå ind og klikke på dem og jeg kan redigere vare og sørge for at jeg kommer op på 100 procent. En anden måde at tage det samme overblik på det er at jeg simpelthen kunne vælge at lave en forespørgsel herude, der siger; jamen, jeg vil bare se alle de produkter, som stadigvæk mangler at blive færdig. Som I kan se på listen her. Nu er det grønne produkt det er væk fra denne her liste, så jeg mangler stadigvæk syv produkter at få færdiggjort. Det er en anden måde at arbejde med de her kanaler på.


Kåre Gade Petersen: Når jeg så er færdig med at have tilvalgt mine produkter i mine kanaler og jeg har valideret at min data er korrekt, jamen så skal jeg lave et feed og et feed det er i bund og grund det output, der kommer ud af PIM-systemet jeg gerne vil sende til Amazon. Et feed kan bestå af mange typer. Jacob viste det før, det kan være Jason, det kan være XML og det kan være Excel-filer. Men vi skal vælge en XML-fil heroppe. Vi har også lavet det, der hedder en transformation, som det teknisk hedder, men det er sådan at den drejer data lidt, så det bliver klargjort til Channable. Derefter kan jeg så udvælge, ved at sidde og klikke frem og tilbage hernede, hvad for nogle af produktinformationerne kunne jeg godt tænke mig at der var med i mit feed. Det vil sige, jeg kan vælge produkter til, jeg kan vælge højde, et default-billede, manufacturer og alle de her ting og da jeg ikke har redigeret på dem, så kan de godt være tomme.


Kåre Gade Petersen: Når man så kommer helt ned i bunden af den her liste og er færdig, det så Dynamicweb det her, det har de skjult godt. Men hernede er der en tekst. Den her tekst er faktisk linket til det feed, som vi skal bruge lidt senere. Så hvis man klikker på det.


Kåre Gade Petersen: Så får man den her meget nørdede tilgang og det er simpelthen outputtet af hvad PIM-systemet hele tiden står og præsenterer for. Hvis man spørger ind på URL, så får man den nyeste opdaterede feed, altså hvordan ser produkterne ud, der er sat op, med de her regler. Så det som Jacob siger er, lige så snart der ændrer noget inde i min løsning, og der er nogen der går ind og spørger på mit feed, jamen så får jeg også de nyeste tilretninger med. Har jeg fjernet produkter, har jeg tilføjet produkter, så er det med her. Når mit feed så er klar, så mangler jeg egentlig bare lave en konto over på Channable for at kunne skyde det videre op til Amazon. Channable har et hav af valgmuligheder, inden for hvad man kan vælge til en løsning som her. Der kan man starte en small eller medium business-løsning. 500 items og 2 projekter skulle nok kunne gøre det for en del af de danskere, hvor man bare vil starte det op. Prisen for det ligger et sted mellem 50 og 100 euro om måneden, alt afhængig af om du vil have PPC, altså betalingsreklamer med eller ej.


Kåre Gade Petersen: Du kan også tilkøbe nogle flere muligheder. For eksempel at vil blive opdateret hver time frem for en gang i døgnet. Om du vil køre ordre-sync eller om du vil lave noget prismatch på nogle af dine konkurrenter. De har en free trial, som man kan gå ind, er kører i 14 dage, men ellers når man så kommer ind, så er det egentlig det første du skal have valgt, hvor du skal sige; hvad for nogle produkter, vil jeg gerne læse ind i min Channable.


Kåre Gade Petersen: Og her der går jeg ind og vælger XML.


Kåre Gade Petersen: Og sætter den nøgle ind, som den grønne pil pegede på lige før, som jeg har bygget hernede.


Jeppe Hamming: Og når jeg gør det, så begynder den automatisk at læse den


Kåre Gade Petersen: XML-fil som vi så før og prøver at matche den op til de Channable-felter, som den ved at den gerne vil pege tingene på, så den kan håndterer produkterne korrekt. Fordi vi har bygget den her transformation, som mapper den faktisk korrekt med det samme og jeg kan egentlig bare trykke save and import.


Kåre Gade Petersen: Alt, siger den, er OK og efterfølgende har jeg så mine produkter, som jeg så over i min PIM, lige før. Dem har jeg nu også over i min Channable.


Kåre Gade Petersen: Nu kan jeg så arbejde videre med mine produkter herfra og gå ned og så sige jeg vil gerne have at vi skal gå videre til Amazon, så hvis jeg gør det, jamen så skal jeg altså gå og vælge en af API-nøglerne.


Kåre Gade Petersen: Og så får jeg simpelthen muligheden for alle de her større platforme, hvor jeg gerne vil sende til. Det kan være Amazon heroppe. Det kunne også være eBay eller Google Shopping jeg eg vil bruge det samme feed til. Det vil sige bare fordi jeg har lavet feedet til Amazon, kunne det jo også godt være det at jeg vil prøve noget eBay eller Google shopping af også.


Kåre Gade Petersen: Man vælger Amazon og i bund og grund så sætter jeg mine nøgler og mit seller-ID, som jeg har fået oprettet ind her så er jeg egentlig klar til at køre. Det var en kort intro til hvordan man hurtigt og smertefrit for sine produkter på Amazon. Jeg kan da siger jeg tæskede selv det her feed af og det tog mig et sted mellem 10 og 15 at få mine produkter fra en Dynamicweb PIM og over i Channable. Så det er jo nemt og smertefrit.


Anders Fonager Skibild: Jeg tænker, at hvis vi starter med den sidste, rosinen i pølseenden, så er der kommet en her om inquiries, som du nævner. De kan bruges til mange ting. Kan du prøve at give et par eksempler dem.


Kåre Gade Petersen: Altså ting at du kan bruge den til at undersøge, om dine produkter er klar til Amazon, men det kunne også være mangler du et produktbillede. Det kunne også være, at de ikke er oversat til forskellige sprog eller er der nogen, som er løbet tør for noget lagerstatus eller lignende. Et superstærkt værktøj, hvor du kan modellere en masse visninger inde i Dynamicweb PIM til at få lige præcis de her visninger du gerne vil have.


Kåre Gade Petersen: Så ja, du kan bruge det til rigtig mange ting. Det er stærkt værktøj derinde.


Anders Fonager Skibild: Jeppe, der også et par stykker til dig her kan jeg se. Kan jeg sælge til danske forbrugere via Amazon?


Jeppe Hamming: Ja, det kan du godt, men det er sådan at der ikke findes et Amazon.dk endnu, men de danske forbrugere, der er sådan cirka 25 - 30 procent af danskerne, der handler på Amazon i Tyskland og England. Så hvis du har dine vare til salg der, så kan danskere også godt købe dem. Det er nok nemmest i Tyskland lige nu. Og der kan du så bestemme, hvad for nogle lande du vil sende til. Så du kunne godt sætte til salg i Tyskland og sige at du vil sælge, altså sende til Danmark. Man skal jo bare være opmærksom på at giver jo kun mening, hvis du også har tænkt dig at sælge i Tyskland. Så du kan ikke sådan på en meningsfuld måde kun sætte til salg over for danskere. Det er heller ikke det, der er potentialet, men til at sælge til hele verden. Til Tyskland, til England, til USA og eventuelt også til danskere samtidigt med.


Anders Fonager Skibild: En anden spørger her: Er jeg nødt til selv at oversætte mit indhold til alle de forskellige lande?


Jeppe Hamming: Det kan du gøre, det er sådan at Amazon har sådan en automatisk oversættelse af tekster. Så du kan faktisk liste din produkter i England på engelsk og så sige det okay at du sælger det i resten af Europa og så vil de lave automatiske oversættelser til spansk, fransk, tysk, svensk. Hvis man har fulgt lidt med på den svenske lancering, så vil man lægge mærke til at de automatiske oversættelser ikke altid er lige vellykkede. Der er nogle sjove historier og plus så søger folk på forskellige måder i de forskellige lande, så det er en god ide at tænke i oversættelser, så man får håndteret de specifikke søgninger for det specifikke land. Men det er også meget arbejde, der er også derfor, som jeg sagde tidligere, at man skal starte med et land, så du får styr på det, får styr på din produktdata.


Jeppe Hamming: Får styr på alt i den her proces og tænk over, hvor du gerne vil have de her sprogversioner, hvis du også skal bruge dem andre steder. Måske skal de så bo i et andet lag end en Amazon og så få lavet gode oversættelser. Men man kan jo teste det af og så lade maskinoversættelsen køre sin magi. Nogle gange virker det, nogle gange ikke så godt.


Anders Fonager Skibild: Men i forlængelse af det her. Jeg tænker det her spørgsmål: Kan man styre prisen på vare fra land til land?


Jeppe Hamming: Ja, det kan du godt.


Jeppe Hamming: Hvis det er Europa er der syv forskellige lande, de her markeder altså Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien osv. Der kan du godt sætte prisen på hver af de markeder til hvad du gerne vil have. Men hvis nu du sælger fra Amazon Tyskland til Danmark, lad os sige det som vi havde det før, så er det den tyske pris optræder. Så du vil godt kunne sætte danske leveringsbetingelser, altså det koster mere at få sendt til Danmark, for eksempel. Eller mere at få sent til Polen fra Tyskland.


Jeppe Hamming: Men det er den grundlæggende pris i Tyskland, der tæller og så skal du lige være opmærksom på moms, hvis du sælger, nu har de lige ændret de her beløbsgrænser, altså faktisk for fjernhandel, så at hvis du sælger, lige nu, for mere end 100.000 euro, i Tyskland for eksempel, så skal du være momsregistreret og de grænser bliver sat ned. Så snak lige med din momsrådgiver der inden at du går ud på det store eventyr i mange forskellige markeder på én gang.


Anders Fonager Skibild: Super, det var det. Er der nogen spørgsmål over hos dig, Jacob?


Jacob Johnsen: Ja, der er kommet et par stykker. Blandt andet hvordan man håndterer forskellige sprog i DW PIM og Channable. Og det kan jeg svare på. Det er lidt i forhold til det som Kåre også præsenterede, hvor man kan sige at vi laver de her forskellige feeds og i de her feeds, der vælger vi så at sige at vi ønsker at trække det engelske eller det tyske eller hvilket sprog vi ønsker og arbejde med der.


Jacob Johnsen: Og så er der kommet et andet. Er det muligt at pushe sin produkter, nu scroller vi ned, lige to sekunder. Er det muligt at pushe sin produkter ud på andre markedspladser end det kommende danske? Hvad nu hvis man vil ramme det amerikanske marked? Det kan man sige, det styrer via så via Channable og som Jeppe også lige var inde, så er der noget med noget moms og afgift, som også bliver spurgt om her. Det styrer man så i forhold til de enkelte lande den vej rundt.


Jacob Johnsen: Så kommer et der, det er fint. Er det ikke blevet meget besværligt at oprette Amazon UK med hensyn til told og import?


Jacob Johnsen: Jeg ved ikke Jeppe om du kan svare på det?


Jeppe Hamming: Jo, det er det potentielt, men det er ikke det ikke umuligt.


Jeppe Hamming: Man skal bare være opmærksom på at UK, der er en mængde kaos omkring brexit og det gør at sagsbehandlingstiderne på at få et britisk momsnummer er lange og de britiske momsrådgivere, der er prisen også røget lidt op. Man kan sige hvis nu at det var det samme om det var i England eller i Tyskland, så vil jeg starte i Tyskland lige nu for at gøre det let for en. Men hvis det er det britiske marked man er interesseret i, så kan det godt lade sig gøre.


Jeppe Hamming: Man kan bare regne med, at der er måske 2 måneders leveringstid på momsregistreringen og at du skal være opmærksom på, altså hvis du skal flytte dit varelager til Amazon i England, om din logistikleverandør, rent faktisk kan levere og hvornår de kan det. Eller også hvis du skal sende til slutforbruger om det rent faktisk, fordi der stadig køer ind i England på det område. Så det er bare lidt risikobetonet lige nu.


Jeppe Hamming: Men det kan godt lade sig gøre.


Jacob Johnsen: Så kommer der også et spørgsmål her.


Anders Fonager Skibild: Nå ja, kør du bare. Jeg havde et spørgsmål til dig, Jacob.


Jacob Johnsen: Okay, jeg tager lige den her først. Kan man gå på Amazon uden et PIM-system eller Channable?


Jacob Johnsen: Og det kan du selvfølgelig og Jeppe, det har du nok mere erfaring med end jeg har. Jeg er jo lidt fra den anden side af her.


Jeppe Hamming: Yes, det kan man sagtens kan tage det og det er et scenarie der nogen gange er relevant.


Jeppe Hamming: Altså er det jo lidt forskelligt om man går ombord som producent eller som en der i forvejen forhandler via sin egen webshop. En del af producenterne, som måske har en vare og har været vant til at sælge kun til forhandlere, de vil måske gerne i gang ombord på Amazon, men har måske ikke et oplagt sted at integrere fra med priser og alt muligt andet. Der kan du godt gå ind og opretter dig på Amazon. Så kan du oprette, der er et manuelt interface, hvor du kan oprette produkterne og indtaste informationer du skal gøre. Du kan også lave et Excel-ark. De sådan en hvpr kan have 100 produkter eller 50 og oploade dem med alle de informationer, du har brug for og på den måde komme i gang og så kan du styre dit, ligesom hvis det var en webshop, styre dit varelager inde på Amazon, altså sørge for at det er registreret rigtigt, mængden af varer. Du kan også stadigvæk selv vælge at sende til slutforbrugerne eller igen hvis du bruger Amazons logistik, så kan du også igen bare styre det hele derinde fra.


Jeppe Hamming: Så opretter du varene og du opretter en ordre af produkter du gerne vil sende til Amazon og styrer salget den vej. Men vær lige opmærksom på at hvis du vælger at gøre det manuelt og du selv står for at sende til slutforbrugerne, så så skal du sørge for at din ordreinformation, altså dit varelager passer. For hvis du for eksempel har listet 100 varer til salg og du har ikke flere af dem og du så begynder at få ordre på varer du ikke kan levere, så bliver du sanktioneret ret hårdt af Amazon. De er ikke interesserede i utilfredse kunder. Så hvis du ikke kan levere varen, så vil du nok få en advarsel første gang og du kan ret hurtigt blive udelukket. Så du skal sørge for at dit varelager er korrekt i forhold til hvad du kan levere. Hvis du bruger Amazons infrastruktur, altså deres varelager, så sørger de selv for den del, men det er også noget igen med planlægning her. At du sørger for også at kigge lidt fremad og have styr på; har vi et produkt nok på sigt? Der er der måske en god ide at have det centralstyret. Du kan også starte med at gøre det manuelt og så gå over til en integration, fordi selv som producent får nok også brug for en PIM på sigt. Hvis du gerne sælge via en masse kanaler. Men er ikke noget i vejen med at starte manuelt for at teste det af.


Kåre Gade Petersen: Jeg vil nok sige, Jeppe, at man kan sagtens som producent, hvis man ikke har ting til salg på en webshop eller lignende, så kan man i DW også bare have det som standalone PIM, hvor du integrere med dit økonomisystem og PIM og så trækker så data frem og tilbage den vej igennem, uden at du behøver at køre igennem en e-commerce-motor i Dynamicweb. Så der vil ma sagtens kunne styre data på den måde.


Anders Fonager Skibild: Der tror jeg næsten at min paneldeltager fik svar. Jeg har netop fået et spørgsmål: Hvis man har en webshop-hjemmeside og man ønsker mulighederne med en Dynamicweb PIM, er det så muligt? Og der må jeg sige, der er svaret ja ud fra det I lige har sagt.


Jacob Johnsen: Ja, altså man kan sige man kan jo sagtens køre på sin eksisterende webshopper osv. og bruge sådan en selvstændig PIM udover det og så sige at så kører man den del der uden resten af Dynamicweb.


Anders Fonager Skibild: Yes, jeg har ikke mere herovre fra.


Jacob Johnsen: Der er lige kommet lidt flere spørgsmål. Er det et krav at jeg som sælger betaler returfragten i forbindelse med returnering af varen? Jeppe, har du erfaring med det?


Jeppe Hamming: Hvad var spørgsmålet en gang til? Jeg hørte det ikke ordenligt.


Jacob Johnsen: Er det et krab at jeg som sælger betaler returfragten i forbindelse med returnering af varen?


Jeppe Hamming: Der er lidt forskellige scenarier der. Hvis du bruger Amazons FBA, altså deres Fullfillment by Amazon, hvor du har varerne liggende på lager hos Amazon, så varetager de den del.Så har du betalt for den service, også at de håndterer retur igen for dig. Det ligger i den faste pris du betaler pr. salg og der kan du godt sige, altså vare der kommer retur kan du også godt få sendt retur til dig selv igen eller du kan betale Amazon for at skaffe det af vejen.


Jeppe Hamming: Altså hvis det nu ikke kan betale sig for dig at få sendt retur til dit eget lager. De kan også forsøge at sælge det igen, hvis det er en vare der ikke er noget galt med. Men hvis nu det er en varefejl, så skal du altså finde ud af om du vil have den retur eller ikke retur. Hvis du selv, hvis du bruger Amazon som platform, hvor du selv står for at sende til slutforbrugerne, men bare får salget ind ad den vej. Der fastsætter du selv dine leveringsbetingelser derinde. Altså både hvad det koster, hvad vilkårene er, hvor hurtigt det går, alt sådan noget, det konfererer du inde på din konto.


Jacob Johnsen: Okay super, det sidste spørgsmål er: Hvis man er på Amazon i dag uden Dynamicweb, kan man overtage redigeringen af eksisterende listninger? Det vil man godt kunne. Det er igen de her feeds, som Kåre præsenterede. Så kan man sige så går de ind og så får de en fælles nøgle. Så kommer man til at styre det fra Dynamicweb i stedet for. Det vil sige de produktinformationer man har, ligger man over i Dynamicweb PIM og så udleverer man dem derfra.


Jeppe Hamming: Må jeg tilføje noget?


Jacob Johnsen: Ja.


Jeppe Hamming: Man skal være opmærksom på hvis det er at der eksisterer listninger af de produkter, man gerne vil i gang med at sælge i forvejen. Det kan være, at man forhandler Rosendals peberkværne, som vi kiggede på tidligere eller den der SONOS-højtaler jeg havde som eksempler. Det kan være du forhandler det ligesom alle mulige andre også gør. Der er det sådan at man godt kan være flere forhandlere, der forhandler samme produkt. Man kan være 10, 20, 30 forhandlere der alle sammen sælger det samme produkt. Der fastætter man selv hvad for en pris, hvad for nogle leveringsbetingelser og så videre, man har. Men der findes kun en produktlistning hos Amazon, altså i Tyskland eller England. Der vil være en for hver. Men der findes i den givne markedsplads kun en. Så hvis du vil ind og sælge et produkt allerede findes der, så kan du godt komme med dine produktinformationer, men de vil være forslag til Amazon, som så vil afgøre hvad det er for nogle produktinformationer der vil blive vist i sidste ende.


Jeppe Hamming: Men hvis du ejer dit trademark, tilbage til brandregistrering, hvis du ejer dit trademark. Hvis nu du er Rosendahl, så kan du registrere dit trademark og så vil de informationer du sender omkring produkterne, de vil blive dem der vil blive vist. På den måde kan du så beskytte og sørge for visninger af dit produkt. Det vil sige du kan også godt, selvom du ikke har intentioner om sælge på Amazon, gå ind og registrere dig, integrere din PIM for, sørge for at dine produktbilleder og informationer ser rigtigt ud og svarer til, hvordan du generelt gerne vil fremstå på forskellige kanaler. Selvom det så er din forhandler, der varetager salget. Og det er netop her tilbage.


Jeppe Hamming: Det kan være derfor at det kan gå galt hvis du har forkerte produktinformationer. Hvis du går i gang med at oprette produkter, ikke har brandejerskabet og så gerne vil rette i dem senere den senere. Der kan du altså risikere at rende ind i at du skal slås med supporten i ikke at få lov til at opdatere dine produktinformationer. Der er lige sådan nogle surt lærte lektioner der at være opmærksom på.


Anders Fonager Skibild: Super.


Kåre Gade Petersen: Det er godt.


Jacob Johnsen: Jamen, vi kan heller ikke se flere spørgsmåkl, så vi har nok været det meget godt rundt. Jamen, så vil jeg egentlig bare sige tak fra vores vegne fra Dynamicweb, Nørgård Mikkelsen og 42 Digital og tak fordi I brugte lidt tid sammen med os.


Jacob Johnsen: Vi sender præsentationen senere i dag og så må I jo endelig række ud til os, hvis har nogen yderligere spørgsmål og så vil vi hjælpe jer alle sammen. Så tak for i dag.


Jeppe Hamming: Tak for i dag.


Kåre Gade Petersen: Hej.