6 gode råd til PIM implementering

Er du en af de mange virksomheder som overvejer at implementere et PIM system til håndtering af produktdata?

Danske e-handelsanalyser viser, at korrekt og tilgængeligt produktdata er et af de vigtigste parametre for forbrugerens valg af webshop. Derfor bliver Product Information Management (PIM) i stigende grad sat på dagsordenen hos flere danske virksomheder.

Med et PIM system er det let at levere og vedligeholde alle typer produktinformationer – egenskaber, lagerstatus, kvaliteter og billeder - som nutidens forbruger og forhandler efterspørger. Derudover opstår der stadig flere digitale kanaler, som stiller krav til kundeoplevelsen. Med et PIM system er det let at distribuere produktdata på tværs af kanaler, således relevant information leveres efter kundens behov og præferencer. 
 
I dette webinar får du konkrete råd til dit PIM projekt - fra overvejelse til implementering. I samarbejde med DI Handel, Dynamicweb og Co3 sætter vi fokus på, hvornår et PIM system skaber værdi for dig og kan flytte din forretning.  
 
Tevin Lac, DI Handel, byder velkommen. Herefter gennemgår vi følgende 6 områder:

  •  Hvorfor skal du have et PIM og hvilke fordele giver det? v. Christian Beer, Dynamicweb
  • Sådan bygger du din PIM business case v. Christian Beer, Dynamicweb
  • Centrale PIM funktionaliteter v. Christian Beer, Dynamicweb
  • Sådan implementerer du et PIM system v. Brian Mikkelsen, Co3
  • Konkrete eksempler fra kunderne Lego Wear og Innovation Living v. Brian Mikkelsen, Co3
  • PIM & online markedspladser v. Christian Beer, Dynamicweb
Læs webinar transskriberingen
6 gode råd til PIM implementering

Tevin Lac: God morgen alle sammen og velkommen til webinaret på 6 gode råd til PIM implementering. Jeg hedder Tevin og jeg er fra dansk industri handel. Sammen med mig er Brian Mikkelsen fra Co3, Digital Bureau, og vi har Cristian Bier fra Dynamicweb, som jeg roste I dag kort.


Tevin Lac: For dem der ikke ved det, så er vi et branchefællesskab under DE, og vi har hovedsagelig handelsvirksomheder som noget af dem. Dem har vi cirka 1900 af. Årsagen til, at vi har så mange medlemmer, er fordi vi går og arbejder inden for funktionærerne; marketing, salg, kunder og e-handel. Jeg har også selv, som fagleder inden for DE handel, og arbejdet med e-handel, siden 2000, også stiftet bekendtskab med det dengang, da jeg arbejdet. Men den gang var der ikke PIM og de tekniske muligheder. Så når vi skulle sidde og lege med product data, og vi hvert år skulle lave en prisliste, som skulle sendes ud til f.eks. Alle forhandlerne, så var det faktisk et større projekt, der skulle i gang. Og da jeg så trådte ind i virksomheden og skulle lægge e-handel oveni, så blev det endnu mere kompliceret. Derfor synes jeg stadigvæk, at det her emne er ret interessant, fordi i porteføljen af, hvem man egentlig skal dele produkt data med, er jo ikke blevet mindre siden sidst, som jeg har siddet og arbejdet.


Tevin Lac: Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg sammen med Dynamicweb og Zero 3 kan byde jer velkommen, til det her meget praktisk med Binary. Vi kommer til at fesøg og gøre det helt jordnært og praktisk, som egentlig kan komme i gang. Vi kan måske også få nogle indblik i nogle faldgruber, og hvilken nogle tab I skal til at se på, når I skal komme i gang og endelig får lyst til at arbejde med PIM. Og jeg kan kun stærkt anbefale, at I skal gøre det. Fordi det bliver mere og mere kompliceret med alle de samarbejdspartnere, man destruerer produktdata med. Også selv internt i huset kan være en udfordring nogle gange. Med det håber jeg, at I får en levende og inspirerende 45 minutter sammen med os. Lige inden vi går i gang og giver ordet til Kristian, vil jeg sige at vi har en chatfunktion. Det er i meget velkommen til at bruge i løbet af sessionen. For at der ikke skal være for mange afbrydelser, så tager vi spørgsmålene til sidst, hvor vi prøver at runde af, med en paneldebat, hvor vi alle tre er på igen. Så tager vi spørgsmålene der. Ellers så vil jeg sige god lydtlyst, og i er velkommen til at tage godt imod Christian. Værsgo Christian.


Christian Beer: Tak skal du have. Ja, undskyld Tevin.


Christian Beer: Ja, naturligvis velkommen til her fra os. Jeg har fået lov til lige at repræsentere agendaen for i dag, og vi har været igennem det første punkt. Ellers så vil vi prøve at kigge på de 6 forskellige beslutnings områder, i relation til PIM, og vi vil prøve at gribe det lidt and til, at vi prøver, lige i starten, at kradse lidt i, hvad er de her punkter. Og så vil der være noget indhold, som vi kommer til at løbe relativt hurtigt henover. Men vi sender slides ud bagefter. Så vis man vil i dybden med nogle ting, så kan man gøre det der. I første omgang vil vi prøve at tage jer igennem det her. Det første, vi lige vil sige et par ord om, er om hvem vi er. Nu er jeg direktør og medstifter af Dynamicweb, og vi afholder dette seminar sammen med DE, hvor vi er medlemmer. Vi har inviteret vores partner Zero 3 med, som implementerer løsninger på vores platform. Vi leverer en software platform til blandt andet PIM, men har også andre funktionaliteter til, blandt andet e-commerce websider og marketing. Fordelen ved at bruge noget, som dynamicweb, er at man enten kan tage vores PIM component, men man kan også tage alle komponenter af vores løsning.


Christian Beer: Det kan man så skabe et lidt mere enkelt it-landskab med. Ideen i vores afsæt er, at vi kan prøve at forenkle ting og gøre ting lettere, end med andre platforme på markedet. Det vi gerne vil snakke om i dag, er ikke dynamicweb, det kan i læse om på vores hjemmeside, hvis i har lyst til det. Jeg vil jo gå ind i PIM og kigge lidt nærmere på det. Noget af det første, som vi synes er vigtigt, at man forholder sig til, er selvfølgelig, er dette noget for mig? Hvorfor skal man have et PIM? Og hvad for nogle fordele er det vi ser, at man kan opnå med PIM? Til det, så skal vi starte med at kikke, hvem er det, som vi kan forvente, der har brug for et PIM system? Hvad er det for nogle indikator, der ligesom viser, at man måske skal have et PIM? Og hvad for nogle fordel man sådan, helt overordnet få? Hvis man kigger på hvem, så er det typisk, hvis man er en virksomhed inden for handel og produktion med mange produkter, som modtager og sender data til handelspartnere, altså grossister som typisk modtager, og producenter. Det er et område. Et andet område er jo også, hvis man har et setup, hvor man distribuerer sine produkter i mange sprog, eller man har mange varianter. Så har PIM systemet nogle muligheder for at optimere den proces. Hvis man har komplekse produkter, kan det også være en fordel at arbejde med PIM. Det kan også være en fordel hvis man måske ikke lige er så afklaret om, hvem der gør hvad internt. For eksemple, når man skal bringe et produkt fra noget, som man måske har modtaget i sit RP system, og til noget, en kunde kan købe.


Christian Beer: Det er også noget man skal tage højde for. Sidst men ikke mindst, hvis man kigger på fordel, så vil jeg sige at det aller vigtigste med et PIM system, er denne her 'time to market'. Altså, hvor hurtigt kan man egentlig få et produkt om bord og levere det ud til sine kunder i den kvalitet, som man gerne vil. Det er jo vigtigt. Så er det også vigtigt, at man kan servicere sine kunder godt. Men med completed data. Vi ved også frem, og en masse undersøgelser viser, at jo mere komplet produktet er, i de kanaler, hvor kunden skal købe det, det kan være på webshoppen som alle andre steder, så jo større kommatering tager det.


Christian Beer: Sidst men ikke mindst, så er det også et organisatorisk spørgsmål, det kommer vi lidt tilbage til, hvor man kan få lidt mere styr på, hvem der egentlig gør hvad, I sin organisation. Det kan ofte lede til lidt medarbejdertilfredshed og mere afklarede definition af ansvar. Det var sådan helt overordnet. Den måde, man arbejder med PIM er ved nogle funktionaliteter, kan man sige. Og vi skal se de hovedområder, jeg plejer at sige, at PIM egentlig handler om. Men så er det, at man skal arbejde med at berige data og optimere arbejdsprocesser. Når man så har gjort det, så er det næste, at validere og sikre, at man har de data, man ønsker. Og så sidst men ikke mindst, handler det også om at distribuere data.


Christian Beer: Og berigelsen kan man sige, men det er jo noget med, at man får data fra sidst, i hvert fald handelsvirksomhed, så får man måske data. Rigtig mange datakilder. Det skal man på en eller anden måde kunne logisk håndtere og finde ud af, hvordan man organiserer sine produkter. Hvis man har mange varianter, så skal man ikke side og beholde alle data på vejenanten. Jo , så kan det være, at man kan få et job på hovedprodukt, og så videre. Samtidig med det, så skal man håndtere oversættelser, når man skal håndtere produktet. Så det er det første. Man kan sige, at det er helt afgørende, og vi skal lige prøve at kigge på den del med et produkt. Der er egentlig taget nogle skærmbilleder med for at prøve at gøre det her meget konkret og give et eksempel. Og i det tilfælde er det et system eller et produkt i denne mountainbike. Når man ser på PIM systemet, har man produktet og hovedproduktet, der er på engelsk. Og så har man en dansk sprog udgave af det. Det er her, man skal lægge mærke til, at det er ret enkelt og overskueligt at sidde og kigge på. Der er nogle produkt billeder, som kan være det samme fra sprog til sprog. Og så er der også nogle product egenskaber omkring, det der hedder 'equipment',man har på den her cykel, som jo bare er det samme. Og der hvor tingene er grådt på den danske side, det er et eksempel på, at man har produkt information på et hovedsprog, og man så medarver det til det enkelt sprog, som man egentlig ikke skal vedligeholde det. Og hvis jeg så ændrer signal 105, til signal 206, så er systemet sat op til, at man gør det på alle sprog. Der er ingen system.


Christian Beer: Det er et eksempel på produkt berigelse, hvor man kan gøre det lettere. Et andet eksempel er sådan noget som 'bulk edit' eller 'multi redigeringer' for produkter. Der kan man i PIM systemet, i det her tilfælde, søge tre produkter med alle produkternes varianter frem. Og så kan man sætte en ny værdi. Eksempelvis, hvis man vil have nye stregtegninger for alle produkter, så kan man med et klik sørge for, at en tegning eller den egenskab bliver lagt på produkt. Så det er igen noget som sparere tid. Sidst men ikke mindst, så er der noget i den her del af det også, som er vigtigt. Det er hvordan man får DATA ind og ud af systemet. Der bruger PIM systemet, selvfølgelig rigtig meget Integration og til økonomisystemer. Men alt det her, fra samarbejdspartnere og til samarbejdspartner, og oversættelse, bruger man også tit oplæg til, hvor man egentlig kan sluge euro excel filer, hvor man også kan eksportere, hvis man nu skal have noget til oversættelse. De felter man har bruge for at oversætte, og man kan også gå ind i et regneark og låse formaten, så man ikke ødelægger det og skal til at lave manuelt arbejde bag.


Christian Beer: Det var et par eksempler på, hvordan man kan berige data og anvende arbejdsprocesser i PIM, som bliver mere strømlinet end man ville have uden PIM.


Christian Beer: Så er der den del der heder, og validere data os, og det er jo til at sikre, at når man nu beriger data og arbejder med det, at man får den konsistent data kvalitet, som man ønsker, på tværs af sine produkter. Og at den rigtige information er til stede. En af de måder, vi gør det på i PIM systemet, er, at man laver dashboards, hvor man i det her tilfælde kan se, at der er 6 produkter her, som venter på at blive publiceret i det her dashboard. Men man også kan se, at der er 30 produkter i et andet dashboard, som mangler at blive validerede, før det kan komme på amazon. Der kan man bygge nogle dashboard op efter alle mulige kriterier. Men i dette tilfælde kan man se, hvad for en kanal man sender sine produkter ud i. Noget om print kataloget. Og så er det ellers amazon her. Og så er der så også nogle af de andre kanaler, man sender ud i, hvor man siger, at de ikke er blivet gule eller røde endnu, fordi man er grøn.


Christian Beer: Vi har også noget inde i PIM systemet som hedder 'completeness'. Der kan man se, hvor mange procent man er klar med sine produkter. Vi kan se, at der er et der er hundrede procent, som er grønt, og så er det ellers trafiklys konceptet. Hvis man kigger på 'completeness', så får man umiddelbart adgang til at se, hvilke felter man mangler at opdatere, og så kan man ellers gå direkte i gang med at arbejde med det. Og sidst men ikke mindst i den halvdel, så er der også hele workflow delen, og der kan man selv definere, hvem der skal gøre hvad, I organisation.


Christian Beer: Det kan nogle gange være et område, hvor man måske inden for produkt data det ikke er lige så moden som inden for frakturer godkendelse. Derfor er det faktisk rigtig godt, og det oplever vi rigtig mange, som arbejder med PIM og skal i gang med det, at det er et nyt univers, der åbner sig for dem i forbindelse med hele berigelses og validering, og definere ansvaret.


Christian Beer: Den sidste del, som jeg lige vil tale om, det er hvordan man kan distribuere data. Fordi det er ligesom det tredje hovedområde.


Tevin Lac: Der er både noget med katalog produktion, noget med data files og der er også, hvordan man kan udvide sit marked og komme på markedspladser. Og nu kommer Amazon jo til Danmark, til Sverige, er i Tyskland og selvfølgelig alle mulige andre steder i resten af verden. Og det har vi også nogle forsøg på at svare på. Men med data synkronisering eller udveksling, der er det jo vigtigt, man i sit PIM system kan definere, hvad for nogle data, der skal være til rådighed i de forskellige kanaler, man har. Og så er det et spørgsmål om at aftale med sine samarbejdspartnere, hvad for nogle formater og hvad for nogle felter man skal udstille. Det har vi så med en hel række værktøjer, man kan gøre. Men man kan også udstille data via 'connecter'. Sådan at et PIM system kan være meget godt til at berige og få styr på sine data. Men hvis man ikke kan få det ud af systemet og ud på de markedspladser, hvor kunderne er, så nytter det ikke så meget.


Tevin Lac: Der kan man blandt andet connect det til så noget, der hedder Channable, og der er andre connector, som så kun kan gøre, at man kan komme på rigtig mange markedspladser. Channable her, som man nemt kan connect til, de har 25 glade markedspladser, man kan komme på.


Christian Beer: Output delen i PIM kan også være i form af kataloger. Der arbejder man typisk på den måde, at man trækker noget eksempel data ud af sit PIM system. Så får man det over i et PIM design dokument, og så kan man sidde her og tage de forskellige ting op. Og hvis man så skal skifte teksten her fra dansk til engelsk, så er det egentlig en setting her over i in-design. Og så fordi tingene er meget bedre, så har man automatisk oversat det katalog. Det er der rigtig mange, der kan spare penge på og tid. Så er der også en deminson om, at man nogle gange gerne vil give sin partner og kunder adgang til produkt information og billeder. Og der kan man også have sådan en slags management bank, hvor man logger ind. Det er også noget, et PIM system gør.


Christian Beer: Det var den helt overordnede intro til hvad det egentlige er et PIM system gør. Der ligger inde på vores hjemmeside en hel masse videoer, hvis man kunne tænke sig lidt mere ned i den del. Det næste vi vil snakke om i dag, er hvordan man laver en business case. Der er grundlæggende tre ting, som jeg synes er vigtigt, når man ser på en businesscase. Altså hvor effektive man er, og hvordan man kan forbedre sine processer og time to market. Og så hvor meget forretning, et PIM system kan skabe. I dynamicweb har vi arbejdet med sådan en template for at flydt det her fra, at der er noget man taler om, til at lave noget, man arbejder med at beregne. Og der har vi lavet et eksempel, som kan hentes i præsentationen senere. Der er et link her vis man vil gerne lave den samme øvelse i jeres forretning. Det er en forretning, som har 10.000 stock keaping units, som de arbejder med. Der er 70 felter på hvert produkt og i det her tilfælde 700.000 felter man skal håndtere. Det gør man på tre sprog, og med et PIM system kan man fjerne nogle af de oversættelses sprog, fordi man flydter det på et højere niveau. Og det gør så, at uden et PIM system, har cirka 1,4 millioner felter, når man har sprog dimensionen med. Og så uden PIM har 600 tusind. og hvis man så summere op, som man siger, at sprog mæssigt plus udgangspunktet, så vil man have 2,1 millioner verses 1,3 millioner flere arter. Og hvis vi så forudsætter, at man opdaterer 33 procent om året, så går man frem til et antal felter, som bliver opdateret. Så sætter vi en timeløn og prøver også at arbejde lidt med, hvor hurtigt PIM systemet gør, at man kan opdatere i forhold til uden PIM. Og så regner vi det om til hvad det koster at opdatere i timen. Arbejdslønen.


Christian Beer: Det er, hvad skal man sige, en del. Så den anden del, hvis man har et dam system, så kunder og partnere selv kan hente sine materialer i stedet for at skrive til organisation, så er det sagt, så kan man måske spare en halv time. Det giver så en kost, saving eller en efficients, på differencen mellem de to tal her.


Christian Beer: Hvis man så også kigger på den del der heder, ud mod markedet, jamen så kan man sige, at hvis man nu kan lave sin konvertering på sin webshop fra 1 til 1,1 procent, så er det faktisk 10 procent. Og hvis man har en årlig revenue på 1 million euro, og man har en 20 procent profit eller profit margin eller conspiracy margin på det, så vil man jo have en effekt på det også.


Christian Beer: Hvis man igen har increased revenue, fordi man kommer fra Amazon og lignende. Jamen, så vil man også have increased margin eller revenue på det. Det betyder så, at man har sparede nogle omkostninger på differencen mellem det her oppe på savings, og så har man noget forretning, som PIM skal være med til.


Christian Beer: På den måde kan man egentlig gøre det lidt mere hardcore, hvordan man kigger på og implementerer PIM. Og hvad det ligesom kan være værd for forretningen, I kroner og øre. Man kan tage alle mulige andre variabler med. Men det er noget, de fleste virksomheder kan genkendende til, at de områder, man kan spare. Og så er der så også hele den del, der hedder, at forbedre processer, som man jo også skal tænke på, at time to market. Hvordan man vil værdisætte det, er nogle gange lidt svært, og det må bero på en lidt nærmere dialog i den enkelte virksomhed. Med det er vi der hvor, jeg vil give ordet videre til Brian, fordi det var introen til PIM og lidt om businesscasen. Men så ville jeg også gerne fortælle lidt om, hvordan man implementerer, og vise nogle kunde cases. Så Brian, du må gerne overtage her.


Brian Mikkelsen: Ja tak for det og tak for præsentationen. Det gav jo et super fint indblik i selve platformen, eller man kan sige den værktøjskasse, som man skal bruge, når man arbejder med PIM. Det var jo et ret klart billede af, hvordan man kommer til at arbejde, når man for en PIM system ind i forretning. Spørgsmålet er så bare, hvad er processen i forhold til, at få dem PIM ind i sin forretning?


Brian Mikkelsen: Der er nogle ting man skal forstå, når man går i gang, og det er, at PIM er rigtig meget mere end en encellet platform. Det væsentligste ved PIM er egentlig at kigge på sin forretning og så kigge på de processer, man har. Det første man skal i gang med, er jo, at man skal have sat sig nogle mål. Og de mål, man skal sætte sig, det er en del af et udgangspunkt i ens forretningsmodel. Det er nogle mål, som er væsentlig i forhold til at justere måden at drive forretning på.


Brian Mikkelsen: Typisk i forhold til, at man jo kan kigge ud i fremtiden og se, at det er man nødt til, fordi man skal ud i en øget digitalisering af sit sal i e-handel. I den tid, vi lever endnu, er det ret tydeligt i forhold til, at digitalisering kører stærkt. Man kan sidde i begge scenarier, det gør de fleste virksomheder, som har det som en primær ambition. Vi kigger lidt på RE betragtninger. Kigger man på sine forretninger, og siger, 'Jamen, vi ville være tre gange så stor om fem år.' Så kan man jo bare begynde at gange op de mange manuelle processer man har, og hvad de faktisk koster. Så sæt mål, for PIM kan være blandt andet, at man vil optimere sin arbejdsgange, så man får mange manuelle processer elimineret og automatiseret. Men det kan også i høj grad være, at man vil skabe et overblik over sine data. Rigtig mange af dem, som bedriver e-handel i dag uden PIM, har et ret direkte datafeed. Måske fra deres økonomi system, og ud i de shops, de driver. Hvilket betyder, at man faktisk ikke når at fange de data mæssige mangler der er, før det rammer shoppen. Og det betyder så, at ens shop, den oftere har fejl. Og at det er ens kunder, der finder fejlene i stedet for selv at finde dem. Det er jo også et centralt forentningsmål, at man godt kunne tænke sig at få reduceret. Et andet element og en anden målsætning, som er stor i øjeblikket, det er ambitionen om at holde sin platform så standardiseret som muligt. Og simpelhen får den forsimplet, så at den er nemmere at opgradere. Går man videre, er man for eksempel i et scenarie hvor man gerne vil over i business central, så er skiftet til at være så fyldt op, at man nærmer sig en standard, som kræver at man får ryddet op i noget af al den udvikling, der er sket i CRP systemet. Så det kan også være et erklæret mål. Og selvfølgelig hele e-handels delen. Det at blive klar til fremtiden. Det at kunne levere sine data til tredjepart, fordi man i stigende grad begynder at handle igennem andre digitale spiller, og at man kan se, at den udvikling går stærkt. Det er vigtigt, at have nogle særlige mål, og vide præcis hvad man vil.


Brian Mikkelsen: Så er der et punkt, og det har jeg valgt at kalde 'divide and conquer', som romerne gjorde det i hvert dem over en længere periode. Og det er mere praktisk at bruge den begrebsverden, fordi rigtig mange PIM projekter bliver urimeligt store og tunge og altopslugende, for dyre. Nogle går hen og næsten tager livet af det team og den organisation, der skal drive det. Simpelthen fordi at man undervurderer opgaven, og man kaster sig ud i for meget. Fordi iprincippet så behøver PIM ikke at være afgrænset til at få styr på sit produkt data, for at kunne bedrive bedre e-handel for eksempel. Det kan også gå hen og blive et meget bredere projekt, hvor man kigger på hele forretningen. Det er der helt klart nogen, der kan håndtere procentmæssigt. Der er også rigtig mange, der ikke kan. Succeskriteriet for mig i den indledende dialog i PIM projektet, det er oftest, at prøve at få det til ikke at blive for stort. Simpelthen. Så får man det delt op. Den del, man fokuserer på, er hvordan man så kommer igennem. Så det handler grundlæggende om prioritering. Hvilket igen handler om det førrige mål, at starte omkring målsætning. Få sat nogle klare mål og så få den ud af, i hvilken rækkefølge du angriber de mål. Jeg ved godt, det er måske en lidt lavpraktisk model for det her, om hvor mange det vil sige, ' Vi bliver nødt til at kigge på hele forretningen, fordi ellers kan vi ikke optimere,' og det er også rigtigt nok. Det var ofte ikke praktisk muligt, så jeg tror rigtig meget på at man deler det op. Og så får man så folk med det mest præserene til at fungere. Godt. Det næste punkt, som vi kan se her, det glemte jeg at sige indledningsvist, det er ikke sådan, at vi kommer i dybden med implementeringens planer, og vi går alle de mange dokumenter igennem, som det er i forbindelse med en implementering. Jeg forsøger at et process overblik og sætte ord på det, man skal igennem. Men det næste vi skal ud i, handler om at skabe overblik, fordi det har man typisk ikke. Det har jeg faktisk aldrig mødt. Når jeg kommer ud i en ny virksomhed, der ikke har arbejdet før med PIM, men har ikke et realt overblik over sit produkt data i det her. Og det er dejligt at se et projekt, når man får det, fordi det giver sådan en fantastisk ro. Både over projektet og over virksomheden, fordi så ved du rent faktisk hvad man har og hvad man ikke har af data. Så kan man begynde godt at få sat ting i system og så stille og roligt lave en plan, for hvordan vi får ryddet op i det her, og hvordan vi kommer videre. Det er at skabe et overblik. Det gør vi via en dataanalyse, hvor vi simpelthen går ind og sætter ind en systematisk struktur. Det begynder at kigge ind i jeres data for at få skabt et overblik, typisk i etregneark, og så sidder man og arbejder omkring det, indtil alle rundt om bordet synes at vi har vi et overblik som vi skal bruge for at kunne gå videre i processen. Med udgangspunkt i det, går vi så i gang med at kortlægge processerne eller rettere sagt, det foregår sideløbende. Vi går i gang med at kortlægge processerne. Det er typisk, at når man kortlægger processerne, der kikker man ind i forretningen samtidig med at skabe overblik. Så kigger vi på dataene, så er det typisk to ting, der foregår lidt på samme tid. Ikke nødvendigvis de samme folk, der laver det. Men det handler rigtige meget om, at I få kigget på jeres arbejdsgange, og igen med tankerne tilbage til Christians præsentation før. Man skal finde de steder, hvor i arbejder ineffektivt, hvor der er en uklar ansvarsfordeling, der spiller til dagligt eller tripel arbejde. Fordi det ligger forskellige steder og os, hvor der mangler overblik til, at man skaber problemer i jeres commerce løsning. Det skal man har fundet ud af. Og så skal man have fundet en model for en bedre proces. Det er jo noget, der kommer lidt senere i processen eller i den implementeringer proces. Men i første omgang, så er det jo rigtigt sundt at få mappede op, hvordan det fungerer i dag. Og hvad er det, der ikke fungerer optimalt. Så kan man begynde at kaste sig ud i at få de processer ændret. PIM ændrer jo ikke processer i sig selv, det skal man huske. PIM handler faktisk ikke så meget om selve værktøjet. Det handler rigtig meget om, at man arbejder med sin egen forretning. Men det er et super godt værktøj til at understøtte en procesomlægning, fordi at det bliver så tydeligt, hvordan man arbejder for alle, når man arbejder i den samme platform.


Brian Mikkelsen: Ja, så vi hopper videre til næste punkt, som er system valg og arbejdsfordeling i det her. Noget af det første, man skal have fundet ud af, det er jo hvilket systemet man skal arbejde med. Der er flere PIM systemer på markedet, og der skal træffes et valg. Den del giver nok lidt sig selv. Arbejdsfordeling er måske lidt mere kryptisk i forhold til, hvad vi mener med det. Men i de fleste projekter i dag. Jeg nævnte lidt omkring målsætningen. Jamen, så sidder man med en ambition om, at ens ERP måske skal fylde mindre i hverdagen. Der er nogle personer, som ikke skal arbejde RP systemet, men gerne vil over at arbejde i nogle lidt nemmere tilgængelige systemer. Så man begynder at sidde i de indledende analyser og finde ud af, hvad er det egentlig vi skal håndtere. Og hvad er det, der skal håndteres i PIM? Og der kan det godt være, at der sker en omlægning af arbejdsfordeling. Så nogle af de opgaver, som man rent faktisk håndtere i RP systemet i dag, det flytter over i PIM. Og så sker der lidt en glidning over i, og det er typisk den kommunikationsmæssigt del af opgaven, som først skedte delvist i systemet. Måske endda direkte ned i et e-commerce set up. Der skal en glidning, så de folk, der orienterer sig mod de data. De kommer til at arbejde i et system, hvilket er dejligt enkelt at gøre. Så de kan kikke på PIM. Og så er der andre dele af foretningen, de kigger rendyrke på. Og så får man ryddet op i ERP platformen også.


Brian Mikkelsen: Det næste punkt, og det er det som PIM altid handler om, det er simpelthen, i hvert fald i starten, at få lavede den rigtige struktur. Nu har vi lavede et stykke forarbejde, hvor vi har gjort os klar på hvad vi vil med PIM. Strukturen er så, ligesom det skelet vi bygger op i PIM, så man sikrer sig, at man kan komme til at arbejde, som man gerne vil. Det er lidt vigtigere, at man rammer den nogenlunde rigtige i starten, fordi der er ikke noget som sådan, der er låst i PIM. Det er meget fleksibelt arbejde. Men den helt grundlæggende struktur, den skal ligge i skabet, når man bygger den, så man ikke får for store tilbageløb på den. Så det er jo også typisk noget, vi hjælper med. Det er at definere den rigtige struktur og så at få den bygget op i PIM. Og når man snakker PIM struktur, så er det vigtigt at gøre sig klart, at det er et andet type strukturen end man har været vant til at arbejde med. Os der kommer fra e-commerce verden, det var noget, vi lige skulle vænne os til. Fordi der har vi ikke været vant til at tænke, at det er jo en commerce struktur. Der skal bare bygges op på den måde, fordi så er det nemt at arbejde med. Men det er en fejl, har vi jo lært igennem de sidste år i forhold til PIM. Når man arbejde med PIM så skal man arbejde med en berigelse struktur. Og det er så den struktur, som gør det nemmest for jer at arbejde med jeres produktdata. Og det er ikke nødvendigvis den samme struktur, som skal ud i den en, anden og tredje kanal. Og der skal man jo tænke, at de strukturer, der bliver skudt ud til disse forskellige kanaler, de vil være forskellige. Strukturen i PIM er den struktur, som gør det, nemmest for jer at sidde og berige jeres produkt data, og som giver det bedste overblik. Det er PIM struktur opgaven.


Brian Mikkelsen: Når vi har strukturen på plads, og det er jo et stykke arbejde, som man laver på papir eller i regneark, så bygger vi det op. Det vil sige, at vi går ind og sætter PIM op. Og det er faktisk det mindst komplicerede projekt i hele PIM projektet. Fordi det er bare at bygge den struktur op, som man har lavet, så man har fået defineret PIMen. PIM er ikke kompliceret. Det er vigtigt at få understreget. PIM er ikke udvikling, som når man sidder og laver avancerede commerce. PIM er en applikation, der skal bruges. Og når vi så bygger en struktur, så bruger vi bare applikationen. Det er bare en superapplication der bruger den, og så sætter vi typisk strukturen op fordi så er det nemmere for jer at træde ind i. Vi laver et stykke arbejde, som i også selv kunne lave, og som i selv kunne arbejde vidre med efterfølgende.


Brian Mikkelsen: Så vi tæller op i forhold til basisudgaven først. Det vi fokuserer på her, er at få det lavede sådan at i kan komme igang. Så kommer det næste. Og der snakker vi så udvikling, i hvert fald et stykke hen af vejen, fordi nu skal vi have dataen over i PIM. Den grundlæggende flow er at økonomi systemet, ERP systemet, leverer det den har, som er relevant for PIM, over i PIM. Derfra foregår der så en ydre berettigelse, så datamængden vokser, det sker ikke i PIM. Fra PIM skyder man så dataene ud til de forskellige kanaler, der skal bruge produktdataene. Og den rigtige model, hvis det ikke kan lade sig gøre, hvis det giver mening i det pågældende projekt, det er at få lavet den reelle integration til ERP systemet, sådan at et produkt bliver født i. Der ryger de master data, som de har skabt, over i PIM. Så bliver de vidre berejet der. Når der kommer nye produkter, eller der bliver ændret i de mostre data, så ryger de ændringer automatisk over i PIM. Det ville være det klassiske, og de interaktioner skal selvfølgelig bygges. Fordi så har vi bunden på plads i dataen. Så har vi master dataen over.


Brian Mikkelsen: Derfra, så er det næste punkt berigelse. Berigelse og mere berigelse. Og det er jo her, man skal passe på. Det er den her opgave, vi får delt op og får løst og får gjort realistisk i de indledende dialoger. Fordi, det projekt her kan blive enorme omfattende. Og sidder man for eksempel i et e-commerce projekt og brænder varm på en meget rige produkt præsentation på tværs af hele sit sortiment, jamen så skaber man enten bevidst, eller en lille smule ubevidst, en enorm berigelses opgave. Og der er det vigtigt, hvordan man får grebet det and. Og jeg vil gerne sige at man skal arbejde lidt i søjler, i hvert fald indtil man kan få et problem eller indtil man få opgaven belyst fornuftigt. Fordi i stedet for at sætte i gang, og sige nu tager vi i alt 30.000, og så får vi dem beriget med det første felt. Og så tager vi felt nummer to, tre og fire. Jamen, så ved man nok ikke, og opdager for sent, at den ambition, man har sat sig ud efter, og det mål man har sat sig, er fuldstændig urealistisk. Så vi plejer egentlig at sige, at vi kører banen ned på en produktgruppe. Og så få kørte de ambitioner igennem på det, fordi så kan vi blive bedre undervejs. For eksemple, nu skal vi så i gang med 71 produktkategorier af samme kaliber. Og så kan vi begynde at få en forsmag på, hvor stor en opgave vi står overfor, når vi hjælper med det næste punkt. Så det er jo så lidt forskelligt, hvornår man gør det her. Men med Kastetvej endelig på, hvordan man kunne arbejde med workflow og dashboard. Og det er lidt forskelligt, hvordan man griber det an i nærheden drift, som tager senere. Typisk kommer det lidt senere, og så begynder man endelig at få skabt det her dejlige billede af den nye proces, man arbejder med. Og workflow er enormt vigtigt at få kørt ordentlig igennem, når man skal have en bredere organisation ind i sit arbejde. Og det sidste og helt centralt element er opsætningen af de op til de forskellige kanaler, uden at det kræver, at den er på plads, inden man begynder at pumpe data ud af den. Men også spændt fast. S. Derfra videre til eksemplarerne, fordi vi har to eksempler. Og det er ikke sådan de dybe eksempler, hvor vi dykker ned i, hvad det er de har fået bygget op. Men vi kigger mere på, hvad de her virksomheder har fået ud af at få et pænt hjem. Og det første vi har inden det, er en masse læring, som er en producent, som sælger møbler i hele verden, og for at få dem, som har været lidt møbler eller op eller i det hele taget potentialet i møbler. Så er det jo et attraktivt produkt, altså rent data mæssigt fordi at en model kan grundlæggende sammensættes på på et utal af måder. Så for dem, der sidder og siger, at vi sælger tøj, og vi har det hårdt, fordi vi har farvevarianter, og størrelses varianter. Så skal i bare være glad for, i ikke er en ny producent, som i realiteten kan kun konfigurere sit produkt på 50 parameter. Men hvor vi jo korter det ned til mindre. Men selv om vi får det forenklet, så er det, at alle udstillede data til et varekort er lige kort igennem det.


Brian Mikkelsen: Prøv lige at tage de forskellige, giver et overblik, så nu har i indkøbscentret øverst, varekortet var kort præsenteret der. Vis vi går vidre til det neste slide. Hvor vi har nogle forskellige spex, og hvor vi har nogle komfort begreber. Vi skal egentlige forklare hvad der er inde i madressen, det er bare en komponent i en day bed, som vi kigger på her. Og kigger vi lidt videre til det næste punkt, jamen så fortsætter det jo i næsten endeløse spande med specifikationer på produktet. Det er frygtelig mange data og gennemlæser. De prøver hopper tilbage til bare listen. Så skal vi prøve at komme tilbage til, hvad er det så egentlig PIM har gjort for en virksomhed som Innovation Living? Og det i skal forestille jer, det er at inden de fik PIM. Jamen der var det fuldstændig umuligt at få bygget en vare kataloget, som vi ser her. Og indtil for halvandet år siden, hvor det her varekataloge, blev lagt liv, da kun Innovation living ikke vise, hvad de solgt rent faktisk. De kunne godt give en ide omkring det, men de kunne jo ikke præsentere deres samlede produktsortiment, altså alle deres forskellige modeller i deres forskellige farver og den meget dybe præsentation af de enkelte produkter. Det kunne man ikke. Så de har fungeret og drevet en fantastisk forretning i årevis, faktisk uden at kunne vise hvad de sælger. Og det er så lykkes, fordi man jo i overvejende grad kigger tilbage i tiden. Så man bliver jo primært solgt til dem igennem klassisk retail, om at kunne lægge materiale ud i butikken. Men nu glider salget over digitalt. Og da er det jo katastrofalt, at man ikke kan deltage i den købsrejse hvor kunderne, de forholder sig til produkterne. I realiteten har PIM muliggjort, at man kan vise, at de kunne vise, hvad de sælger. De skal for alvor træde ind i kampen om de digitale kroner og det digitale salg af deres produkter. TIden går kan jeg se, og vi hopper vidre og vi hopper ned til Lego wear. Og det er egentlig bare for at at præsentere en anden branche, men grundlæggende er historien jo det samme. Her har vi også et komplekst produkt, der gør sådan.


Brian Mikkelsen: Vi har jo det klassiske i forhold til at vi har med varianter at gøre. Det kan deres økonomi system godt håndtere, så varianter er ikke et issue PIM skal løse. Vi skal løse det mere, når vi går længere ned. Og når vi kommer længere ud i ambitionerne. Fordi der er en frygtelig masse specifikationer på et teknisk produkt. Fordi et på skibukser er ikke bare som et par bukser. Der sidder en række møder og er meget fokuseret på vandsøjle, tryk og åndebarehed og alt, hvad der kan være afhængig af for komforten hos deres poder. Og den information skal pumpes ud. Så kan man ikke selv produktet. Hvis man skal ind til benet, så gør PIM det samme for Lego wear, som det gjorde for innovation living. Det er faktisk at, man kan træde ind i den digitale battle. Man kan deltage i købsrejsen omkring det digitale salg af de her produkter. Yes, det var egentlige ordne her fra.


Christian Beer: Tak skal du have Brian. Det var jo interessant at høre om proces og de to cases. Og så vil jeg jo lige opfordre til, inden vi lige tager det sidste punkt, og så kommer til spørgsmålet stilling, at hvis nogle af jer sidder og har nogle spørgsmål omkring implementering eller andet, så må i gerne begynde at skrive dem ind i det der spørgsmåls boks, der er i webinar platformen. Det sidste vi lige ville komme omkring os i dag, er det med online markedspladser, som jo er noget, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden. Det er allerede rigtig, rigtig stort, og jeg kan da lige fortælle, at når jeg taler med mine amerikanske kolleger, jamen så er det en helt integreret del af både hverdagen og den måde, man selv er på. Og det er sådan set lige meget, om man er BTC eller B2B.


Christian Beer: Og nu kommer Amazon jo også tættere og tættere på, og det er jo bare en markedsplads, og det er selvfølgelig noget, som man som forretning begynder og skal forholde sig til, ligesom man for måske 10 år siden skulle begynde at forholde sig til, at der var noget, der hed e-handel, at det var en nye kanal.


Christian Beer: Man kunne nå sine kunder. I denne kontekst kommer vi ikke til at snakke om det strategiske, der kommer til at snakke lidt mere operationelt, og hvor markedspladser kan man sige. Jamen det er jo grundlæggende nye salgskanal, nye markedet, nye segmenter og måder at få større eksponering.


Christian Beer: Men i relation til PIM, så handler det rigtig meget om, hvor langt oppe på markedspladsen og det handler om at få nogle år tilbage og den måde man kan, arbejde med det her på, det er jo, at PIM systemet, som indledningsvist vist har en masse funktionaliteter, som kan sende data ud af systemet. Og det er jo det, vi kalder, I vores verden for et feed. Men der findes også nogle connector, jeg også kort nævnte, blandt andet channable, hvor man kan sende sine data et sted hen, og så kan dem, som vi har standard forbindelser connecte igen til en hel række markedspladser. Det er ret vigtigt, at man tænker lidt over, hvor meget man vil. For der kan hurtigt være en masse omkostninger i at sidde og lave nogle feeds til hvert enkelte markedsplads. Det er også vigtigt, at man har et PIM system, når man tænker lidt i, at det jo ikke sikkert, at man vil have de samme produkter på de samme markedspladser. Det kan også være, at man rent sprogmæssigt ønsker at variere, og det kan være, man vil sælge til forskellige priser på forskellige markedspladser. Så der er en hel række parametre, man skal tænke om, og man skal tænke om, om PIM systemet kan understøtte i den sammenhæng, at man skal sælge nogle data op. Så skal man også forhåbenligt have en masse ordrer den anden vej, og der er det også vigtigt at tænke på, om og om det er noget, man vil automatisere, og hvor der er nogle PIM systemer, som har order management funktion, så man fra markedspladsen kan trække ordren tilbage ind i PIM systemet og så få den over i sit økonomisystem. Hos dynamciweb, der har vi valgt at partnere op med channable, som jeg også lige indledningsvis nævnte. Og det smukke er, at når man først har fået sine produkter fra dynamicwebs PIM system over i channable, så har man 25 100 forskellige markedspladser, hvor man egentlig relativt nemt kan få eksponeret sine produkter. Det kommer vi ikke til at kigge nærmere på i dag, for vi er ved at være igennem den tid, og den agenda vi har lavede.


Christian Beer: Men hvis man ser se, hvordan tingene fungerer, så ligger der noget video og på vores hjemmeside, hvor man kan prøve at snuse lidt til det og se, hvordan man egentlig arbejder med det, og hvad for nogle fordele og muligheder, det her giver.


Christian Beer: Og med det, så tror jeg faktisk vi er nået dertil, hvor vi har været gennem det, som vi havde sat os for i dag. Og det vil sige, at hvis man har nogle spørgsmål til mig, Brian eller Tevin, så kan man tasteløs nu her, og så må vi prøve lige at komme ind og se, om vi kan svare på de ting. Der er kommet et par spørgsmål. Jeg ved, at der har været lidt med Brians lyd undervejs. Vi skulle lige beklage, den har hakkede lidt.


Christian Beer: Ellers er der en der spørger om der er lavet en standard integration til et business central, og det kan jeg sige. Det er jo en del af dynamicweb, at vi leverer sådan en connector, og den er lavet. Så er der et andet spørgsmål, og det hedder, er det muligt at benytte PIM til flere sites url. Vi har p.t. To sites, men planlægger at udvide en til to mere i løbet af det kommende år og dermed, får dermed brug for at sende data til flere sites. Brian, jeg ved ikke om du har en kommentarer til den.


Brian Mikkelsen: Jo, selvfølge kan jeg det. Det er blevet næsten normen, end undtagelsen.


Christian Beer: Det var også hele ideen bag at have et PIM system, at kunne distruer til flere kanaler sammetidigt.


Brian Mikkelsen: Det må man sige, ja.


Christian Beer: Yes, så er der en der stiller et spørgsmål: hvilke udfordringer ser i et workflow, hvor produkt oprettelse starter i PIM i stedet for ERP?


Brian Mikkelsen: Jamen, det kan jeg da godt lige prøve at kommentere på og sige at det findes jo. Og det gør man også.


Brian Mikkelsen: Det kommer lidt an på hvad ERP man har, og hvilket styrke der er i den. Jeg synes typisk vi ser det hvis vi er ude i et mindre ERP system. Måske en økonomisk løsning, hvor man siger 'Ja, ERP er begrænset, så vi vil gerne starte i PIM.' Så kan det godt lade sig gøre. Men det er væsentlig, at det loop man så skaber, med at sende data retur til ERP systemet, så ERPen rent faktisk kan levere tilbage til PIM igen. Så begynder man dog at få et loop på data, som man skal holde tungen lige i munden for at få interaktion. For at få det til at fungere, særligt når må der.


Christian Beer: Hvis jeg lige må supplere der, så ser vi altså også nogle gange scenarier, hvor man har et meget, meget stort produktkatalog. Et bagkatalog kan man sige. Man slet ikke har oprettet en ERP, og man faktisk skal ændre de data ind i PIM systemet og gør tilgængelige for eksempel på sin webshop. Og så i det, at man tager ordren, som kan være en skaffet vare, at så arbejder man med at tage produkterne ind i ERP i takt med, at de bliver solgt. Det er også en mulighed og prøve at se det i den kontekst, og det kan jo være, at man har meget store mængder af produkter. At man, man arbejder på den måde.


Christian Beer: Også lidt relaterede til det her med hvem der er data master, er der stadigvæk virksomheder, hvor de netop vælger PIM. Skal man være master nu og ikke, lade ERP systemet være datamaster.


Brian Mikkelsen: Altså det er nok en undtagelse tegneserieråd ja, ja, men jo, men det ser vi jo også.


Christian Beer: Men det er jo måske der hvor man siger, at de færreste har nok PIM system til at være masteren på Price og de mere finansielle transaktioner data. Men man kan jo sige, at de transaktioner data bliver jo, som man har i sit ERP system. Det er faktisk ikke ret meget, hvor at det mere marketing, salgsorienterede data, som er hvor PIM går hen og bliver en langt større del. Så det er nok den udvikling, men altså pris og rabatter og sortiment af forskellige ting i BDP føler nok er nok mod PIM er det vi generelt ser.


Christian Beer: Så tror jeg har et spørgsmål til dig Brian, hvordan sammenkørsel kombination af data fra ERP og PIM til BE? Eksempelvis BE værktøjer der er til at overskue modeller og kombinationer af sofaer, der sælger, og hvad der er avance på disse? Derudover hvilke lande trækker salget? Fordelt på segmenter osv. Trækkes alt via PIM eller?


Brian Mikkelsen: Det er lidt inviklede, hvordan man griber det an. Det man kan sige der, er den helt store forskel, når vi snakker om sådan et samlet data output og TTB i data. Når vi er i en opløsning, er det tit ofte. Så bidrager vi jo. Commerce delen stil i det vil sige at vi i de seneste oplysninger har vi jo ikke kun varstamme data på produkterne. Vi har også fortalt, at vi har priser. Vi har faktisk også noget commerce statistik, og vi har rigtig mange data, som vi også viser i i de kundecenter, som forhandlere logger ind. Lige så vi har faktisk langt flere data i platformen, ind bare det samme, som der klassisk ligger i PIM, så man kan sige, at vi har dem ved hånden, det gør os også relativt let for sig selv i de relevante informationer til et BE værktøj.


Christian Beer: Jeg kan faktisk også supplere der, i næste version af PIM systemer kommer her i januar måned. Der bliver det faktisk sådan, at når man står på et produkt, godt kan se, hvordan produktet performer i de forskellige kanaler. Udfordringen er, hvis man bruger dynamicwebs e-commerce, den er ikke særlig komplekst. Dem kan vi godt håndtere. Men det er klart, at jo flere kanaler man har sit produkt på, så skal de kanaler, der kunne levere data tilbage til PIM system. Det er nok der vi ser den største udfordring. Jeg kan sige, at når vi snakker om forest og andre analytikere, så er det helt klart noget af det, der fremadrettet er på vej til at blive mere af. Så det er super relevant spørgsmål.


Tevin Lac: Så er der en der skriver navn på vej til BCD, hvis ikke så meget et spørgsmål, der ikke ser endnu duelige. Nemlig platformen vil jeg sige delvis i en eller anden grad en anden gang. Det kommer lidt an på, hvad man skal bruge det. Det er måske noget, som du kan rykke ud til os bagefter.


Brian Mikkelsen: Hvis du vil vide, hvad for nogle Siamak funktioner, der er i platformen.


Christian Beer: Så kommer der et yderligere spørgsmål er Har I godt råd, hvis man skal flytte et pengesystem i forbindelse med en strømlining af ID1 mandskab i virksomheden, hvor man har et pengesystem fra nogle lavere hærføreren og et API skal gå fra navn til business centre og CMS til ubarberede? Muligvis er der nemlig til.


Christian Beer: Så jeg tror, spørgsmålet handler nok meget om, at man har måske nogle systemer, som man binder sammen, og så vil man måske gerne samle. Og det kan man sige. Det er jo meget det samme, som vi prøver at arbejde med som produkt vision. At man samler de her ting, så hvis man vil være der. Så kan man sige, at affaldet er Siemens, ikke master pegepinden. Så ved man, så vil man kunne samle eleverne igen, og på den måde skal man sige forenkle medielandskabet og få færre integrationens. Og det er jo en af de tegninger nærmest helt i starten af præsentationen, at der var noget, der hed lakseelve på det glatte.


Brian Mikkelsen: Så her er det helt ok at få lavet nogle analyse sammen, som ikke bare er en dataanalyse, men generelt når man går fra eller måske har kørt i en årrække. Så det er virkelig vigtigt, at man så dybt analyserer, hvad det egentlig kan. Wikander? Hvad bruger vi? Det vi kan fremadrettet. Få sat nogle klare mål og så få sparket det op imod, at man lavet et system benchmarke, inden man går i gang, så man ikke oplever, at der er huller lige pludselig. Der var lige indtil 12 funktionaliteter, man havde glemt at trække op imod og lave en plan for, hvordan man kan komme i det lyserøde scenarie. Og hvis vi kan servicere både kunder og internt folk på samme måde som i dag eller på samme måde. Men man skal jo ikke gå ned i funktionalitet, som hvis man skal lave en fornuftig analyse af hele den her systemer. Det ville være et samarbejde mellem de parter er så ens internt i tagdækning. Det ville være noget, vi ville træde ind i og faciliterer selvfølgelig. Men der skal også nogle eksterne parter ind, så vi kan få kortlagt den reelle opgave, vi står for.


Tevin Lac: Jeg har ikke noget jeg tænker måske at være være.


Christian Beer: Over tid må man sige, men det var også et spændende spørgsmål. Jeg synes, at vi har mange flere spørgsmål. Så synes jeg, at vi skal til at runde af.


Tevin Lac: Der er lige et enkelt spørgsmål om vores løsning. Der må gerne spørge, om vi har talt med flere om det, og man kan sige, det kan vi godt ind imellem. Men det er næsten lige før, at man bare skal prøve at gå ind på Innovation Nijmegens hjemmeside, og der mener jeg, at man kan man gå og se, hvordan man kan hente digitale lascelles og produkt, tekster og lignende.


Brian Mikkelsen: Jeg kan ikke huske om, at man skal have et kodeord, der er tilpasset i i deres regi. Vi har flere af vores, hvor stamm modul elementer, som som sådan ligger åbent tilgængeligt, og som det kræver ikke gemt væk bag ved at logge ind. Så har man set en Aksels, så så kan man bare lige ringet til mig, sådan som jeg tror det var det sidste.


Brian Mikkelsen: Tak for det, men om at sige tak for I.


Christian Beer: Jeg håber I har fået noget ud af stationen med Brian og Christian og mig også som priorinde og siger, at du skal række ud til os.


Christian Beer: Vi står allesammen til rådighed, hvis I har yderligere spørgsmål om emnet, så det vil jeg sige tak for nu. Præsentationen bliver sendt ud til jer efterfølgende, så vi vil rigtig gerne takke jer allesammen.