Skriv en spitze SMV:Digital-ansøgning og få del i 25 mio. kr. til dit digitale projekt

Kunne du bruge ekstra kapital til digitalisering eller e-handel? Så kan du søge tilskud fra det offentlige - men det kræver, at du skriver en omfattende ansøgning. Læs med her, og få tips til din ansøgning, så du øger din chance for at modtage tilskud på 100.000 kr.
Skrevet af Dynamicweb den 08.05.2019, 12:00
Skriv en spitze SMV:Digital-ansøgning og få del i 25 mio. kr. til dit digitale projekt
Vi har tidligere omtalt programmet SMV:Digital, som har åbnet for en ny tilskudspulje på knap 25 mio. kr. til projekter omhandlende digital omstilling eller udvikling af e-handel. Det er bl.a. muligt at søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning til dit næste digitale projekt. Det kræver dog en knivskarp ansøgning og en række krav før din virksomhed kan få fingrene i de offentlige kasser. Vi hjælper dig et skridt nærmere ved at give gode råd til, hvordan du udarbejder en god ansøgning til SMV:Digital. 
 
I dette indlæg får du:
3 krav du bør være opmærksom på, inden du sender din ansøgning
3 tips til at skrive din ansøgning, så den scorer højt i vurdering
Skabeloner til at forberede din ansøgning
 

3 krav du skal være opmærksom på, inden du sender din ansøgning

Programmets navn, SMV:Digital, afslører det overordnede kriterie som ansøger: Du skal være en SMV. For at modtage statsstøtte skal du kunne dokumentere, at din virksomhed er en SMV. Derfor er det selvsagt vigtigt, at du sikrer, at din virksomhed opfylder kravene hertil. Vi vil dog ikke hive dig igennem definitioner og paragraffer, dem kan du fornøje dig med her. Til gengæld vil vi gøre dig opmærksom på tre krav, som du bør være indforstået med, inden du søger tilskud gennem SMV:Digital. Det handler om:
  
1. Krav om de minimis-erklæring:
Tilskuddet gives i henhold til statsstøttereglerne under Europa Kommissionens de minimis-forordning (EU) Nr. 1407/2013
 
Det betyder, at du skal vedsende en de minimis-erklæring, hvor det fremgår, at din virksomhed ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro (1,5 mio. kr.) i indeværende og de to foregående regnskabsår. 
 
2. Krav om egen medfinansiering:
Der stilles krav om egen medfinansiering på projektet med 50%. Din virksomheds egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling eller afholdte timer. Hvis der medfinansieres med timer, skal der føres timeregnskab for projektet.
 
3. Krav om evaluering:
Modtager du tilskud til privat rådgivning, forpligter du dig til at besvare en opsamlende evaluering, der modtages op til 2 år efter projektets afslutning. Derudover er du forpligtet til at indsende en afrapportering af forløbet efter endt projekt.
 

3 tips til din SMV:Digital-ansøgning  

Foruden at opfylde de ovenstående krav, er det væsentligt, at du bruger tid på at skrive en god og omfattende ansøgning. På den måde øger du markant din mulighed for at modtage tilskud. Vi giver dig tre tips til at skrive den gode SMV:Digital-ansøgning. Din ansøgning bliver nemlig vurderet ud fra tre kriterier, og derfor bør du skrive din ansøgning med udgangspunkt i disse: 
 
1. Dine vækstambitioner
Fremhæv de forventninger og ambitioner, du har for at styrke din virksomhed gennem forbedret produktivitet. Sæt ord på de tanker, du har gjort dig om, hvad ny teknologi kan give af gevinst for din forretning, konkurrenceevne eller andet.
 
2. Forankring af dit projekt
Du bliver vurderet på, om der er afsat ressourcer til at få hævet det teknologiske niveau i din virksomhed. Derfor kan du med fordel informere om fx det ledelsesmæssige engagement til at indføre mere avanceret teknologi eller fremhæve det økonomisk råderum til at indkøbe ny teknologi. Hvis din virksomhed har erfaring med digitaliseringsprojekter, så brug tid på at skrive din tidligere business case og læg vægt på, hvordan du/I overkom udfordringerne. Sidstnævnte er særligt vigtigt, hvis du søger om tilskud til et implementeringsforløb. 
 
3. Digitalt og teknologisk niveau
Dit projekt bliver vurderet om det er teknisk udfordrende, og om det er rettet mod en enkel proces eller flere dele i omstillingsprocessen. Der tages samtidig højde for, hvilket niveau af digitalisering/automatisering din virksomhed er på i dag. 
 
 

Forbered. Skriv. Ansøg.

Ansøgningsprocessen er egentlig meget simpel. Sæt dig ind i kravene. Forbered dig. Brug tid på at skrive en god og omfattende ansøgning. Send din ansøgning. Modtag tilskud. 
Nedenfor har vi linket til Erhvervsstyrelsens skabeloner, som du kan bruge til at forberede din ansøgning, inden du søger via SMV:Digitals online ansøgningsmodul. Der lukkes for ansøgninger senest 10. juni 2019. 
 
Skabeloner til forberedelse
Digitaliseringsforløb:
Potentialeafklaring 
Implementering 
 
e-handelsforløb:
Potentialeafklaring
Implementering
 

Hvorfor informerer vi om dette på Dynamicweb’s blog?

Det gør vi, fordi vi vurderer, at rådgivning om fx nye IT systemer, marketing automation eller lignende digitalisering af virksomhedens ordre- og salgsprocesser er eksempler på, hvad du som SMV kan få tilskud til.
 
Programmets tilbud er relevant for en lang række af vores partnere og kunder, og da vi ved en hel del om den digitale forretningsverden, vil vi gerne sparre og rådgive dig omkring et tilskudsstøttet digitaliseringsforløb.
 
Kontakt os, hvis vi skal tage en snak om mulighederne.